Jak ukázal průzkum. PwC ČR mezi více než stovkou z nich, ani jeden si je nedovolí ignorovat. Datové analýzy či cloudová řešení nacházejí uplatnění jak v nových high-tech odvětvích, tak i v tradičních sektorech výroby a služeb, jako je strojírenství, pojišťovnictví a třeba i poradenství, jak říká ve videu Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika.

Digitálními technologiemi jako nedílnou součástí výrobku či služby se může pochlubit již více než čtvrtina českých firem, a to Česko nepatří k technologické špičce. Možná i proto další 35 % generálních ředitelů zmínilo, že digitalizace výrobku či služby je pro ně nyní priorita a pro dalších 28 % dotázaných alespoň důležitá inovační aktivita.

Příkladem může být osobní automobil, který se bude sám řídit. Takový vůz přitom nepředstavuje téma jen pro výrobce vozidel, jejich dodavatelů a příslušných technologií. Poslechněte si, Pavla Mencla, generálního ředitele Generali Pojišťovny, co z toho vyplývá pro pojistný sektor. Když se auto řídí samo, kdo je pojištěný? Auto, nebo člověk? Kdo může za nehodu?


Průzkum ukázal, že 30 % firem v česku již využívá data a digitální technologie při automatizaci a optimalizaci výroby. Pro dalších 38 % je to v současné době priorita a dalších 30 % to alespoň vnímá jako důležitou inovační aktivitu. Tedy jen 2 % generálních ředitelů tuto otázku neřeší, což může být způsobeno i specifickým odvětvím, kde to nemusí být relevantní.

Z důvodu nedostatku lidí ve firmách bude v letošním roce obrovským tématem snaha o nižší závislost firem na lidské práci, jinými slovy robotizace, optimalizace práce a zefektivňování. Jestliže v roce 2016 představovala prioritu pro 49 % generálních ředitelů, letos je to 91 %. Stále důležitější je tak otázka, jak sladit spolupráci člověka s robotem. Podívejte se na video, kde Václav Černý, jednatel společnosti Stäubli Systems, vysvětluje, jak díky senzorům robot pozná, že je v jeho přítomnosti operátor.

Text nevyjadřuje názor redakce