Klienti oceňují na pohyblivém outdooru zejména výhody jako je efektivita (pohyb poutá pozornost), široký zásah do všech lokalit, kde zajíždí veřejná doprava a velký výběr formátů s možností cílení (např. interiéry a nástupní strana je cílena na cestující, zadní čelo autobusu na motoristy a kolemjdoucí atd.)
Nejoblíbenějším formátem je City board - polep na nástupní straně vozu o rozměru City light vitríny a MB POSTER A2 - síť rámečků na příměstské dopravě pokrývající celou ČR.
V poslední době stále více roste zájem také o větší polepy, jako je Mobilboard na boku vozu a zadní čelo autobusu.
MOBILBOARD sleduje zájem klientů a přizpůsobuje novinky a inovace jejich požadavkům. Takto vznikly dva nové formáty pro rok 2017.

Zadní čela dálkových autobusů v zorném poli motoristů

Jedná se o formát Back board na dálkových autobusových spojích, které pokrývají dálnice a hlavní tahy ČR. Většinu autobusů v nové prodejní síti zajišťují autobusy ARRIVA EXPRESS nadnárodního dopravce s vysokou kvalitou služeb. Luxusní klimatizované autobusy vyššího standardu mají Wi-Fi na palubě a linky lze garantovat, což je velkou výhodou oproti běžným autobusovým spojům. 

Velký formát v pohybu je nepřehlédnutelný. Jak je to možné?

Byl realizován výzkum efektivity tohoto formátu,který udává počet zásahů motoristů jedoucích ve směru jízdy a také pěších v rámci města. V průměru jeden autobus s měsíční reklamou může shlédnout 172 tisíc reálných osob při lince s dvěma jízdami za den.

Kdo cestuje uvnitř?

Dle informací dopravce a taktéž realizovaných výzkumů vyplývá , že největší podíl cestujících jsou mladí lidé a ekonomicky aktivní do 40 let. Tuto cílovou skupinu lze oslovit letáky, nebo visačkami zavěšenými na sedadlo. Velmi účinná je samozřejmě Wi-Fi reklama, která je za jízdy hojně využívána.

Wi-Fi reklama - kampaň do 4 dnů ve 100 autobusech bez produkčních nákladů!

Nově spuštěná síť Wi-Fi reklama má pokrytí po celé ČR a obsahuje taktéž dálkové linky ARRIVA EXPRESS. Vyznačuje se vysokým zásahem - proklikovostí na reklamní sdělení. Jedná se o novou formu výkonnostního online marketingu. Z výsledků realizovaných kampaní, které byly měřeny také monitoringem dat pro internetovou návštěvnost vyplývá, že lze garantovat CTR 50%. Zájem o připojení k internetu v autobuse se stále zvyšuje - stoupá objem přenesených dat a počet připojení k free Wi-Fi ve voze. Mobilní telefony v rukou cestujících jsou velkým potenciálem, který lze již nyní využít. Předpokládá se, že tato první opravdu měřitelná reklama v pohyblivém outdooru se stane vítanou součástí online rozpočtů.

MOBILBOARD je specialista na transport po celé ČR a také na Slovensku. Realizuje kampaně na tramvajích, autobusech a trolejbusech na všech typech veřejné dopravy – MHD, příměstská a dálková doprava.

Nabízí nejširší rozsah formátů včetně LCD obrazovek. Nově propojuje transport s online - display reklama se zobrazuje v telefonech  cestujících v rámci nové sítě Wi-Fi reklama. Od loňského roku nabízí také inzerci v centrech měst prostřednictvím ploch na jízdenkových automatech v síti 9 měst s názvem MB TICKET POSTER.

Text nevyjadřuje názor redakce