Osvícený klient je určitě snem nejen všech architektů, projektantů a stavařů, ale i betonářů. Technicky vzdělaný a manuálně velmi zručný investor, jehož záměrem bylo postavit rodinný dům s velkou garáží a dílnou na okraji Nového Jičína, rozhodně mezi takové klienty patří.

Jeho cílem byl hmotově čistý a jednoduchý, prostorově velkorysý dům, který by jeho rodině poskytoval dostatečné soukromí a bylo by možné jej realizovat co nejvíce svépomocí. Oslovil Kamila Mrvu z nedaleké Kopřivnice (ateliér Kamil Mrva Architects). Jako dodavatele betonu zvolil společnost Českomoravský beton.

Receptury betonů přímo na míru požadavkům této stavby navrhla akreditovaná laboratoř BETOTECH. Pro hlavní pohledové části betonových konstrukcí byl zvolen beton Easycrete pevnostní třídy C35/45 a stupně vlivu prostředí X0. Beton dodávala společnost Českomoravský beton z betonárny v Novém Jičíně. Betonáže probíhaly dle stanoveného plánu stavby a ke spokojenosti všech zúčastněných stran, investora i architekta. Na stavbu bylo celkem dodáno 164 metrů krychlových betonu. S domem se můžete blíže seznámit na YouTube profilu Českomoravského betonu v šestém díle cyklu Architektura v betonu.

Českomoravský beton

Architektonické řešení

Klient se dlouhodobě zajímal o architekturu a oslovily ho některé z našich realizací v blízkém okolí. Přál si na zakoupené, mírně se svažující parcele uprostřed nově vznikající výstavby na okraji Nového Jičína postavit rodinný dům. Betonový dům. Nenáročný na údržbu. S velkou garáží a dílnou. Hmotově čistý a jednoduchý, prostorově velkorysý. Který by rodině poskytoval dostatek soukromí, ale s výhledem. A také aby ho v co největší míře bylo možné postavit svépomocí. Nadšený a manuálně zručný investor se chtěl nejen na vzniku domu podílet, být součástí procesu jeho vzniku, ale chtěl si i řadu technologií a postupů sám vyzkoušet.

Českomoravský beton

Rozhodli jsme se nový dům vymanit z okolní výstavby převážně typizovaných rodinných domů a zajistit soukromí obyvatelů umístěním obytné části do terénního zářezu. Patro, které navazuje na ulici, je využíváno pouze jako garáž a dílna majitele. Prostory pro bydlení rodiny se otevírají do zahrady s výhledem na Nový Jičín a hrad.

Nosná konstrukce je částečně železobetonová a částečně vyzdívaná z keramických tvárnic. Klient si přál ponechat železobetonové konstrukce v maximální možné míře jako pohledové a v co nejsurovějším stavu. Obvodová stěna je proto sendvičová, s vnější a vnitřní betonovou pohledovou vrstvou a tepelnou izolací uprostřed. Pohledový beton najdeme v obývacím pokoji, v kuchyni i jídelně. Bednění z desek jsme navrhli tak, aby po odbednění byla vidět struktura dřeva. Železobetonová je i segmentová podpora pod konzolou, v jejímž středu je exteriérová sprcha, která je využívána při aktivitách na venkovním hřišti a pro bazén. Garáž, ve které je i dílna, tvoří montovaná ocelová konstrukce se zatepleným plechovým pláštěm. Na podlaze jsou použity lité epoxidové a betonové stěrky.

Kamil Mrva Architects

Text nevyjadřuje názor redakce