Saudská Arábie je nejsilnějším trhem s celkovými projekty v hodnotě 1,2 bil. amerických dolarů, následována Spojenými arabskými emiráty s projekty za 713 mld. dolarů. V posledních letech sice došlo k jistému útlumu, zapříčiněnému nízkými cenami ropy a následnými úspornými opatřeními, nicméně výhled je pozitivní.

HDP zemí Perského zálivu by mělo v letošním roce celkově růst o 1,9 %, v roce 2019 pak o 2,6 % a oproti poklesu ekonomiky v roce 2017 by se měla situace stabilizovat. Napomoci má růst cen ropy, který by mohl snížit tlak na jednotlivé vlády v regionu. Střednědobý výhled na cenu ropy, zlata a další ukazatele ovlivňující vývoj nyní nelze předjímat. Navíc je očekáváno zvýšení inflace, a to v důsledku zavedení DPH v Saudské Arábii a SAE. Bude nutné velice pečlivě přistupovat k rozpočtové kázni a stabilizaci veřejných financí. V regionu dochází k poklesu pracovních příležitostí pro vlastní občany, ve veřejném i soukromém sektoru. V Saudské Arábii je míra nezaměstnanosti 12 procent, v Ománu dokonce 17.

Naproti tomu je předpokládán příliv zahraničního kapitálu do regionu, který se má na ekonomickém růstu významně podílet. Region nabízí značné příležitosti, ovšem je nutné k nim přistupovat zodpovědně a hned na počátku bedlivě vyhodnotit a posoudit návratnost investic do plánovaných aktivit.

V roce 2018 byly soutěženy zakázky v hodnotě 31 mld. dolarů, v roce předešlém za 27 mld. USD. Hlavní podíl na objemu mají projekty realizované pro EXPO 2020. SAE se soustředí na posílení dopravní infrastruktury, nejvýznamnější je kompletní modernizace letiště Al Maktoum Int.

Dalším zajímavým projektem v hodnotě půl bilionu dolarů je NEOM - nové město vybudované na severozápadě země poblíž hranic s Egyptem a Jordánskem, nebo plánovaná atomová elektrárna, na kterou by mohlo být soustředěno až 60 mld. USD.

Text nevyjadřuje názor redakce