„Účelem kampaně je zvýšit povědomí rodičů a žáků o možnostech technického vzdělávání a o výhodách, které z technického zaměření vyplývají, jako je například snadné uplatnění na trhu práce, na kterém průběžně dochází k obsazování vysoce kvalifikovaných výrobních kapacit,“ říká Eva Oupicová, obchodní ředitelka společnosti LED Multimedia.

Narýsuj si svoji budoucnost

Po celé České republice mohou nyní studenti a jejich rodiče potkávat na LED obrazovkách spot k projektu „Narýsuj si svoji budoucnost“, který apeluje na mladé lidi, aby studovali technické obory. Ke kampani vznikly i specializované webové stránky www.studujutechniku.cz, které přinášejí veškeré informace.

„I v naší skupině pociťujeme výrazný nedostatek kvalifikovaných technicky zaměřených uchazečů o volné pracovní pozice. Tento projekt hrdě podporujeme a vážíme si podobných aktivit, které pomáhají přilákat studenty na technické obory. Vnímáme je jako naše potenciální zaměstnance. Je to dlouhodobá investice, v kterou věříme a jsme si vědomi potenciálu čerstvých absolventů, který by v našich společnostech mohli s úspěchem uplatnit,“ uvádí Lukáš Novotný, marketingový manažer skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.

Díky značné konkurenci mezi technicky zaměřenými společnostmi a nedostatku uchazečů na trhu práce nabízejí firmy pro čerstvé absolventy velmi výhodné podmínky, ke kterým by se v minulosti dostali až po letech získávání zkušeností.

AdobeStock 107755118

Budoucnost českého průmyslu

Nedostatek specialistů může v budoucnu ohrozit růst českého průmyslu, a firmy se tak stávají téměř závislé na kvalitních absolventech. To ukazují i statistiky míry nezaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol vydávané Střediskem vzdělávací politiky UK v Praze, ve kterých se technické školy umisťují na nejlepších pozicích. Přesto se na technické obory hlásí jen 22 % studentů oproti 40 % na ekonomii a 32 % na humanitní obory. Většina podniků nabízí možnost praxe už při studiu, což je základem pro získání zaměstnání po absolvování VŠ.

Text nevyjadřuje názor redakce