Informační systémy a služby pro energetiku dodáváme již přes dvacet let. Za tuto dobu jsme dodali stovky řešení pro desítky zákazníků a etablovali jsme se na evropském trhu, kde jsme dnes jedním z významných dodavatelů. Proto jsme se před pěti lety rozhodli uspořádat konferenci pro naše stávající i potenciální klienty, kde debatujeme o aktuálních trendech v energetice, představujeme novinky z našeho produktového portfolia a samozřejmě diskutujeme. Zpětná vazba od zákazníků je pro nás velmi důležitá, musíme se neustále zlepšovat, abychom dokázali obstát v mezinárodní konkurenci.

 

Podle čeho vybíráte hlavní témata konference? Na jaké přednášky se posluchači mohou těšit?

Hlavní témata konference jsou navěky daná – informační technologie a energetika. Energetika bez IT by dnes již nemohla fungovat a tato závislost se stále zvětšuje, což se vždy snažíme reflektovat blokem přednášek zaměřených na digitalizaci energetiky. Další blok věnujeme aktuálnímu vývoji legislativy a celého odvětví, protože zejména evropské legislativní balíčky jsou trvalým zdrojem změn vyžadujících úpravy stávajících systémů a vývoj nových. V dalších sekcích se zaměřujeme na představení hlavních novinek v našich energetických produktech, přičemž zároveň poskytujeme našim zákazníkům prostor pro prezentaci zkušeností s jejich používáním. Součástí konference je již podruhé rovněž panelová diskuze odborníků zaměřená na aktuální téma – tím letos budou regionální trhy s regulační energií jako nový významný prvek v architektuře společného trhu s elektřinou.

 UNI Logo Head var1 horizontal clr RGB online

Jaké zajímavé přednášející ze zahraničí jste na konferenci pozvali? V minulých ročnících se vám podařilo přivést nejvýznamnější evropské osobnosti v oblasti energetiky, takže laťka je posazena vysoko.

Každý rok se snažíme, aby naše konference svým záběrem přesáhla hranice české kotliny. Letošní ročník je zajímavý mimo jiné tím, že v každé sekci vystoupí  přednášející ze Skandinávie, která je pro nás stále zajímavějším trhem a kde jsme letos založili novou pobočku Unicornu. Aktuální trendy v evropské energetice představí zástupci řady evropských provozovatelů přenosových soustav – kromě společnosti ČEPS se můžeme těšit například na zástupce francouzské RTE, švýcarského Swissgridu či norského Statnettu. O narůstající roli regionálních koordinačních center promluví zástupci Coresa. V bloku věnovaném obchodování s energiemi vystoupí kromě našich expertů zástupci společností PRE či E.ON. Téma digitalizace otevře člen představenstva a CTO Unicornu David Kimr, který společně s kolegy vysvětlí náš přístup k vytváření moderních aplikací pro 21. století. Energetický pohled na digitalizaci přinesou například zástupci německého TenneTu, belgického Coresa a dalších našich evropských zákazníků. Jsem přesvědčený o tom, že přednášky budou opravdu zajímavé a přinesou posluchačům spoustu nových informací, které v Česku na konferencích běžně neslýcháme.

Dříve konzervativní a stabilní odvětví energetiky prochází turbulentním obdobím (odklon od fosilních paliv, nástup obnovitelných zdrojů). V čem vidíte největší příležitosti, hrozby? 

Řekl bych, že odvětví energetiky zůstává stabilním i konzervativnějším než řada jiných odvětví. Nicméně čelí řadě výzev, se kterými se bude muset vypořádat. Na prvním místě je samozřejmě změna složení výrobního mixu a narůstající zastoupení nestabilních obnovitelných zdrojů. Ty jsou z velké části svojí povahou decentralizované a čím dál častěji doprovázené akumulační kapacitou. Významnou roli bude hrát i nástup elektromobility. K tomu přidejme stárnoucí infrastrukturu, kterou se jen obtížně daří rozšiřovat. Všechny tyto faktory kladou na energetiku čím dál vyšší nároky, původně relativně jednoduchý systém se stává stále komplikovanějším. To se samozřejmě dnes již neobejde bez informačních technologií, což je pro IT firmy nepochybně dobrá zpráva. Zda to bude stejně dobrá zpráva i pro koncové zákazníky a občany, zůstává otázkou.

Kybernetická bezpečnost čím dál více rezonuje všemi oblastmi energetiky. Jaké jsou v této oblasti vyhlídky? Budou mít návštěvníci konference možnost dozvědět se něco i z této oblasti?  

Kybernetické hrozby jsou daní za narůstající roli IT technologií v energetice. Nepochybně je třeba této oblasti věnovat intenzivní pozornost, protože reálné útoky na energetickou infrastrukturu využívající kybernetické zranitelnosti se již ve světě objevily. Unicorn se kybernetické bezpečnosti systematicky věnuje, například naši zákazníci ve Skandinávii kladou na bezpečnost maximální důraz. Systematicky pracujeme na tom, aby naše produkty pro energetiku splňovaly nejpřísnější bezpečnostní standardy, upravujeme interní metodiky a procesy vývoje SW v souladu s principy SSDDL (Secure Software Development Lifecycle) či školíme naše spolupracovníky. Provádíme pravidelné interní audity projektů, pro tento účel jsme vytvořili zvláštní útvar. Rádi bychom se v oblasti kybernetické bezpečnosti dostali na úplnou špičku. Energetika to po nás vyžaduje a my budeme schopni toto know-how navíc uplatnit na trhu ve formě nových služeb pro své zákazníky. O zkušenostech, které jsme my i naši klienti v této oblasti získali, budou hovořit přednášející v bloku věnovaném digitalizaci.

Aktuální trendy v oblasti digitalizace, jako jsou například cloudová řešení, začínají pronikat do sektoru energetiky. Jaký je váš přístup k této výzvě?

Cloud byl po dlouhou dobu v energetice prakticky tabu. Je to ostatně logické vzhledem k vysokým požadavkům na bezpečnost a spolehlivost, jakož i konzervativnímu charakteru oboru. V posledních letech se ale situace začíná měnit a cloudové technologie pronikají i do energetiky. Unicorn samozřejmě chce být u toho, naše technologie hybridního cloudu – uuCloud, kterou vyvíjíme v rámci Unicorn Application Framework, může našim zákazníkům přechod ke cloudu výrazně usnadnit. Umožňuje totiž snadno a efektivně vyvíjet aplikace v moderní architektuře a bezodstávkově je nasazovat a provozovat napříč privátními a veřejnými cloudy zcela jednotným způsobem. Tuto technologii se nám podařilo uplatnit například na projektu TERRE, který bude v rámci konference podrobněji představen. Celoevropská platforma Libra, která v rámci projektu vznikla, bude provozována s využitím uuCloudu na veřejné infrastruktuře Microsoft Azure. V rámci evropské energetiky se jedná o zcela unikátní řešení, což ocenil i samotný Microsoft tím, že nám v letošním roce udělil cenu partnera roku právě za tento projekt. My díky tomuto projektu získáme unikátní zkušenosti. Jsme přesvědčeni o tom, že podobných projektů bude v budoucnu přibývat a Unicorn bude schopen svým zákazníkům na cestě do Cloudu pomáhat a radit.

Proč by měli klienti a partneři dorazit právě na Energy Forum 2019?

Naše Energy Forum stojí na pomezí energetiky a informatiky. Význam tohoto spojení stále narůstá, stejně jako počet účastníků naší konference. Nabízíme aktuální témata, skvělé přednášející, pestré a znalé publikum. Energy Forum má výrazný mezinárodní přesah, ale lokální témata jsou rovněž bohatě zastoupena. Přijďte si poslechnout novinky z IT a energetiky, diskutovat s účastníky z celé Evropy a pobavit se během společenského večera a určitě nebudete litovat.

Na otázky odpovídal Jan Konrád, Chief Commercial Officer Unicorn Systems

Image Jan Konrad

Jan Konrád studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor v Unicorn Systems. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován členem představenstva s odpovědností za mezinárodní expanzi společnosti Unicorn Systems. Od roku 2016 zastává pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 Jan Konrád systematicky rozvíjí aktivity společnosti v energetickém průmyslu a rozhodujícím způsobem se podílí na určování a naplňování strategie firmy v této oblasti.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a hlavně pro lidi.

Text nevyjadřuje názor redakce