S novým seminářem Architektura v betonu zavítáme 14. 11. do Brna. Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí.

Posluchači se mohou mimo jiné těšit na přednášku předního českého architekta a pedagoga prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petra Hájka, který získal cenu Architekt roku 2018. Pan architekt vystoupí na semináři s přednáškou na téma Realizace z betonu. Mezi jeho architektonické počiny patří například multifunkční sál DOX+ a Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí (KCEV). Petr Hájek ve stejnojmenném videodokumentu říká: „Půvab betonu pro architekty je právě v tom, že do něj mohou odlít své myšlenky a že mu mohou dát tvar, který potřebují.“ A také dodává v souvislosti s realizací stavby DOX+ v Praze: „Původně jsme uvažovali i o jiné konstrukci než beton, ale nakonec beton vycházel ze všech tří hledisek ideálně. Jednak se nám líbila ta vnitřní síla konstrukce po odbednění, že ta syrovost toho betonu, která na vás působí právě tím, že každá část je de facto originálem. Druhá věc je, že jsou tady vysoké nároky na požární bezpečnost a řadu jiných kritérií a norem, které musíte splnit. A pokud všechny tyhle věci dáte vedle sebe, tak beton vychází samozřejmě nejlíp.“

Y7A8791 1Účastníci tohoto semináře budou rovněž seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí budou rovněž odborné přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe. Například bude pohledem betonáře představena aktuálně realizovaná stavba Vinařství LAHOFER na jižní Moravě, která se blíží ke svému otevření.

Dále se uskuteční dva semináře na téma Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I., které jsou zaměřené na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé. Jednotlivé příspěvky jsou zajištěny zástupci jednotlivých odborných partnerů, které zastupují jak akademici, tak i zástupci stavebních firem. Semináře proběhnou 7. 11. v Hradci Králové a 27. 11. v Plzni. Na reportáže z předešlých seminářů se můžete podívat na YouTube kanálu Beton University.

Více informací a podrobný program k uvedených seminářů naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz, kde probíhá i samotná registrace.

Autor: Českomoravský beton a.s.

Text nevyjadřuje názor redakce