Na tyto otázky budou odpovídat účastníci prestižní mezinárodní konference, která se uskuteční v první polovině listopadu v Praze. Konference je zaměřená na aktuální otázky v oblasti kvality a je určena všem příznivcům moderních přístupů v kvalitě a zlepšování. Mottem letošního ročníku největší “kvalitářské” konference, která se v České republice koná, je slogan „Make Quality Great Again!“.

 

První den konference zazní, mimo jiné za osobní účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a významných zahraničních hostů, informace o Inovační strategii ČR, inspirativní zkušenosti z leteckého a automobilového průmyslu a také bude účastníkům oficiálně představen zcela nový Model excelence EFQM 2020. Program prvního dne bude simultánně tlumočen do českého a anglického jazyka.

 

Těšit se můžete na vystoupení významného hosta Fredericka Martina z firmy Lockheed Martin Aeronautics Company (např. výroba letounů F-35) s přednáškou s názvem „Zero defects“ – kvalita a bezpečnost v leteckém obranném průmyslu – z pohledu řízení dodavatelů. Leteckého průmyslu se bude týkat i přednáška Libora Witasska ze společnosti Strojcar s názvem Od montovny k digitálním kompetencím.  Logistice u nás a v zahraničí se bude věnovat Vítězslav Pilmaier z Arvato Services k.s.  V průběhu programu konference zazní více témat přínosných i pro dodavatelský řetězec organizací působících v leteckém průmyslu, z tohoto pohledu je konference pro tyto organizace velkou příležitostí.

 

Druhý den je na programu tradičně silná samostatná sekce určena organizacím automobilového průmyslu, kde budou na téma Jak spolupracujete se svými dodavateli? diskutovat a přednášet odborníci ze Škoda Auto a.s., Toyota Peugeot Citroën Automotive Czech s.r.o., Ford Motor Company, s.r.o.  Rober Bosch GmbH, Magna Automotive (CZ) s.r.o. a České společnosti pro jakost. V souvislosti s nastupujícím Průmyslem 4.0 je připravena samostatná sekci s názvem Software pro řízení kvality s ohledem na trendy digitalizace a robotizace, kde budou představena zajímavá SW řešení. Těšit se můžete i na kulatý stůl, jehož tématem budou Osvědčené manažerské přístupy v oblasti vedení lidí. V závěrečném plenárním zasedání proběhne další kulatý stůl na téma Zkušenosti z auditů (nejen) z automobilového průmyslu, konferenci poté uzavře přednáška Pavla Škody na téma Průmysl 4.0 – je to dobrý cíl? Pracuje pro nás nebo my pro něj?

 

Kromě absolvování odborného programu konference budou mít účastníci možnost osobně se potkávat, sdílet zkušenosti a navazovat nové kontakty či prohlédnout si stánky vystavovatelů. Těšit se mohou i na vystavený prototyp vozu Škoda Vision iV. 

 

Součástí společenského večera bude slavnostní předání tradičních i nových ocenění vyhlášených Českou společností pro jakost. Předány budou ceny Ambasador kvality ČR, cena CSR GURU, bude předán titul Manažer kvality roku a uděleny studentské ceny Cena Františka Egermayera, předána bude prestižní Cena Anežky Žaludové pro významné osobnosti ze světa kvality nebo Cena za návrat do života.

 

Těšíme se na setkání s vámi ve dnech 11. a 12.  listopadu v Praze v kongresovém hotelu Clarion ve Vysočanech. Další informace, přesný program jednotlivých částí, zvýhodněné balíčky vstupů a možnost přihlášení je na webových stránkách konference http://qc2019.csq.cz.

 

Organizátorem je Česká společnost pro jakost, z.s. která je svým postavením, zkušenostmi, tradicí a dlouholetou spoluprací se zahraničními (VDA, EOQ, EFQM, AIAG) a národními organizacemi ojedinělá. Již od roku 1990 přináší do České republiky inovativní řešení v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality.

Text nevyjadřuje názor redakce