Například mezinárodní přepravní společnost Kühne + Nagel realizuje masivní přepravy kůrovcového dřeva do zahraničí výhradně lodní dopravou, z 95 procent jde o destinace v Číně. „Proto od zákazníka přebíráme náklad se dřevem již připraveným téměř výhradně pro kontejnerové přepravy,“ uvedl Miroslav Pudil, ředitel české pobočky Kühne + Nagel.

Kontejnery se na místo nakládky dodávají na tahačích, podmínkou je pouze to, aby místo nakládky bylo dostupné po zpevněné cestě a aby bylo možné otáčení soupravy. Nakládka do kontejneru, fixace zboží a ošetření pro přepravu probíhají v režii odesilatele a s využitím jeho techniky. Nakládka trvá většinou 45 až 60 minut.

Ložené kontejnery se následně svážejí na kontejnerové terminály v Česku. Odtud odjíždějí jako součást ucelených kontejnerových vlaků do přístavů odeslání, které jsou v Německu, ale i v Polsku nebo na jihu Evropy u Jaderského moře. Přístavy určení v Číně jsou nejčastěji Qingdao, Shanghai a Tianjin.

„Celá přeprava obvykle trvá, v závislosti na servisu a kombinaci přístavu odeslání s přístavem určení, 45 až 55 dní,“ přibližuje Miroslav Pudil z Kühne + Nagel.

Text nevyjadřuje názor redakce