Jak jste na tom s angličtinou vy?

 

Používáte ji denně, mluvíte plynně a nemáte s ní žádný problém? Nebo se schováváte za výmluvy typu: „Na to nemám buňky“. Věřte, že schopnost naučit se cizí jazyk nesouvisí s žádnými buňkami, žádným talentem a dokonce ani s vyšším věkem. To, že se dospělí učí cizí jazyky hůř než děti, je pověra a žádná studie to nikdy nedokázala.

Fotka 03

 

Opakovaně bylo dokázáno, že stresové hormony, které produkuje náš mozek v situaci ohrožení (přeloženo do řeči studenta: zkoušení, testování), přímo blokují tu část mozku, která řídí procesy učení. Vyzkoušejte si učit se v prostředí, ve kterém se budete cítit v pohodě a uvolněně. Nebude vám hrozit žádné zkoušení, hodnocení, porovnávání, ale vlastně ani odměňování ve formě dobrých známek nebo pochval. Odměna má totiž kromě dobrého pocitu závažné negativní vedlejší účinky. Vypíná vnitřní motivaci zlepšovat se a přepíná ji na motivaci vnější, kdy místo vlastního prospěchu chceme prospět především podle představ někoho jiného.

 

Vykročte ze školní lavice a buďte svobodní

 

Učit se cizí jazyk ve školní lavici je stejné, jako se ve školní lavici učit plavat nebo skákat parkour. Jazyk je živým komunikačním prostředkem a pro většinu lidí bude účinnější učit se jej za pochodu v živých komunikačních situacích, ideálně s někým, komu ten jazyk cizí není. Jaké máte možnosti, pokud zrovna s někým takovým nežijete nebo nepracujete? Podívejte se na nabídku kurzů angličtiny englishstay.cz. Intenzivní kurz angličtiny je veden v systému 1-1, tedy na jednoho účastníka kurzu připadá jeden rodilý mluvčí. Jazykový trénink probíhá po dobu šesti dnů a obsahuje přes 70 hodin komunikace v angličtině s milými lektory z USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie i Irska. Lektor spolu s vámi najde metodu, která vašemu typu studenta vyhovuje. Vytipuje si nástroje, triky, zdroje a formu učení tak, aby se výsledek díky intenzivnímu kurzu dostavil. Určitě.

 Fotka 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusťte si jazyk na špacír. Hned!

 

O co vlastně při studiu cizího jazyk jde? Rozmluvit se efektivně a co nejrychleji. Nebát se zapojit do konverzace, rozumět psanému i mluvenému textu, dokázat vyjádřit svůj názor nebo se zeptat v případě nedorozumění. A co myslíte, kdy tak asi je vhodná doba začít s konverzací? Po roce učení? Po dvou? My si myslíme, že okamžitě! Nebo dokonce ještě dřív, než se jazyk vůbec začnete učit. Nečekejte na prvních pár lekcí, vyčleňte si hodinku nebo dvě, nastudujte si základní konverzační obraty pro seznámení se s někým, přidejte pár mezinárodních slov, které již znáte ze svého rodného jazyka, a začněte mluvit. Proč? Protože začít mluvit až poté, co se něco naučíte, je mnohem méně efektivní, než mluvit a díky tomu se chtít učit.

Logo

Text nevyjadřuje názor redakce