Představte si, že byste nemuseli číst všechny e-maily vršící se ve vaší doručené poště; místo toho byste se mohli zaměřit jen na ty důležité, zatímco ostatní by se automaticky třídily. Nebo byste pracovali pro maloobchodní společnost a všechny běžné požadavky zákazníků přicházející prostřednictvím sociálních médií a dalších komunikačních kanálů by se řešily automaticky, takže byste měli dost času na řešení těch komplikovanějších. Nemusí to být imaginární scénáře. Přijetím inteligentní automatizace se mohou proměnit v realitu.
„S rozvojem umělé inteligence (AI) automatizace pracovních procesů pokročila od jednoduché automatizace robotických procesů (RPA) podstatně dále. Například roboti s AI jsou již schopni provádět určité opakující se složité obchodní procesy s větší přesností a rychlostí než kterýkoli lidský zaměstnanec. Tento typ aplikované inteligence přináší to, čemu říkáme „virtuální pracovní síla“: inteligentní softwarová pracovní síla, která dokáže napodobit a doplnit lidskou pracovní sílu a transformovat podnikání,“ vysvětluje Ivo Gavenda, který se v Accenture zabývá poradenstvím pro inteligentní automatizaci.
Tempo vývoje umělé inteligence se v posledním desetiletí výrazně zvýšilo, vzrostly její schopnosti a přesnost, s jakou virtuální pracovníci napodobují lidské schopnosti. Je důležité, že tyto nové úrovně automatizace osvobozují zaměstnance od nudných a opakujících se úkolů a umožňují jim vykonávat tvořivější činnost. Typicky se automatizují například platby a vyrovnání faktur, reakce na dotazy zákazníků nebo zpracování pojistných nároků.

Umělá inteligence přináší tři klíčové změny
Automatizace: vývoj v nových oblastech AI znamená, že seznam úkolů, které lze automatizovat, rychle roste. Pokroky ve zpracování přirozeného jazyka (NLP) umožňují analyzovat textové dokumenty rychleji než kdykoli předtím.
Jedním z konkrétních příkladů z realizací společnosti Accenture je projekt pro evropskou pojišťovací společnost, která využívá AI k třídění čtyř milionů e-mailů zákazníků v několika jazycích. Ty je třeba nasměrovat ke správným službám a lidem za ně odpovědným. Využití inteligentní automatizace tak znamená rychlejší reakce a zvyšování spokojenosti zákazníků.
Augmentace: aplikovaná inteligence mění způsob, jakým lidé pracují. Vezměte zpracování klientských případů v mnoha oblastech. Pokud jsou zaměstnanci vybavení „inteligentními“ asistenty, zvládnou příchozí případy vyřešit efektivněji a jsou produktivnější. AI asistenti nabízejí kolektivní zkušenosti načerpané ze zpracovaných údajů dané organizace a pomáhají lidem učinit správná rozhodnutí rychleji.
Příkladem je evropský katastr nemovitostí, který využívá deep learning a počítačové vizualizace s využitím cloudu k automatickému porovnávání katastrálních záznamů a leteckých snímků. Tím se výrazně optimalizuje správa a aktualizace katastrálních map a zvyšuje kvalita, protože automatické řešení dosahuje 80procentní přesnosti.
Inovace: inteligentní automatizace otevírá nové možnosti škálovatelnosti rozsahu a rychlosti práce. Automatizace ve spojení s umělou inteligencí vybavuje firmy velkým počtem virtuálních pracovníků, takže se mohou snadno přizpůsobit obchodním potřebám a utlumovat nebo expandovat podle nich. Je tak možné reagovat na nové příležitosti hned, kdy se objeví.
Zde je příkladem projekt Accenture pro singapurskou vládu Safe City test bed. S využitím pokročilé video analytiky aplikované na stávající sledovací kamery pomohl projekt vládě předvídat chování davu, koordinovat zdroje, detekovat incidenty a reagovat na ně, usnadňovat spolupráci mezi různými složkami. Díky tomu se podařilo zajistit veřejné služby pro budoucnost.

Budoucnost? Posun lidí k tvořivějším činnostem
„Virtuální pracovní síla založená na AI může už dnes generovat slibné výsledky. Je třeba najít ty případy využití, kde lze dosáhnout výrazných posunů. Poté by možnosti virtuální pracovní síly měly organizace bezpečným způsobem vyzkoušet, aby mohly rychle škálovat a těžit z příležitostí, být průkopníky ve svém segmentu. To je však jen začátek. Virtuální pracovní síla, využitá zodpovědně, může uvolnit dosud nevyužité možnosti lidského potenciálu,“ uzavírá Ivo Gavenda z Accenture Česká republika.

Další informace najdete zde www.accenture.com.

Text nevyjadřuje názor redakce