Jak koronavirová krize proměnila firemní bankovnictví v Česku?

Dá se říci, že do toho okamžiku bylo naše nastavení prorůstové a řešili jsme každý den, kolik se nám podařilo získat nových klientů a kolik jsme udělali nových obchodů. To se se zavedením mimořádného stavu během několika málo dnů změnilo a hlavní bylo zajistit provoz v situaci, kdy náš standardní modus operandi nemohl fungovat. 

Naše pozornost se jednoznačně otočila na schopnost postarat se o to, co máme – o naše zaměstnance a naše klienty. Mnoho činností, které jsme sice uměli vzdáleně, ale tradičně jsme je vyřizovali osobně, bylo přeneseno do elektronického světa. 

 

Jak koronavirová krize změnila chování firem ve vztahu k bankám?

Klienti chtěli, logicky, vědět, zda poskytujeme naše služby v plném rozsahu a jsem velmi rád, že jsme mohli a můžeme odpovědět ANO. 

 

V čem dnes mohou banky českým firmám pomoci?

My jsme reagovali velmi rychle a připravili celou škálu opatření od čistě logistických, řešících problémy s uzavřením provozoven, až po poskytnutí dodatečných prostředků na financování zásob, pohledávek nebo rozložení splátek úvěrů pro prevenci nebo překlenutí dočasného stresu v cash flow. Bankéři tak byli vybavení pro poskytnutí podpory našim klientům. Poté následovalo zákonné odložení splátek a ČMRZB COVID programy a teď EGAP COVID pro střední a větší firmy. Očekáváme, že 15-20 procent klientů využije nějaké formy podpory. To, co můžeme poskytnout našim klientům navíc, je širší ekonomický a oborový kontext díky zázemí naší silné skupiny Raiffeisen Bank International.

 

Jsou banky nadále finančně zdravé? Mají dostatek prostředků pro úvěry podnikatelů? 

Český bankovní sektor je dlouhodobě velmi stabilní a silnější než v minulé krizi. To koneckonců pravidelně potvrzuje ve svých zprávách ČNB, která navíc preventivně vyzvala banky, aby se tento rok vzdaly výplaty dividend a ještě více posílily svoji kapitálovou pozici. Mnohé firmy akumulují likviditu, ať už jako rezervu na tuto dobu nejistoty nebo na případné investiční příležitosti, které tato doba určitě přinese. Část prostředků domácností i firem na účtech v bankách bude v čase použita, ale neobávám se problémů v oblasti likvidity bank.

 

Jak predikujete budoucnost firemního/korporátního bankovnictví? Očekáváte krizi? Myslíte si, že bude srovnatelné s krizí kolem roku 2009?

Kéž bych měl křišťálovou kouli. Na jedné straně dnešní situace nastala rychleji, než krize v letech 2008/2009, na druhou stranu přišla rychle naše zmiňovaná podpůrná opatření následovaná zákonným moratoriem na splátky a různými podpůrnými programy. To rozloží dopady na firemní klientelu i banky v čase, takže očekávám, že případnou krizi všichni zvládneme lépe než tu minulou.

 

Text nevyjadřuje názor redakce