S tím souvisí také potřeba správně počítat s materiálem, který stavebníci obvykle potřebují ve dvou různých etapách výstavby: 

1. PŘÍPRAVA STAVBY – již před získáním projektové dokumentace (PD) je třeba správně posoudit svou finanční situaci s ohledem na reálnost výstavby spolu s výběrem správného projektu. Sestavení položkového rozpočtu je v této fázi tvrdým oříškem pro zkušeného rozpočtáře, natož pro laika. Tady je možné použít buď objemový rozpočet, který je počítaný na základě objemu – tedy obstaveného prostoru a statisticky určené ceny, anebo projekt porovnat s podobně typovým projektem, u něhož je možné v katalozích nalézt i předpokládané ceny. 

2. REALIZACE – v této etapě dochází k zajištění materiálu pro stavbu, anebo zadání práce dodavatelům. Většina seriózních výrobců stavebních materiálů nabízí v této fázi svépomocným stavebníkům bezplatné poradenství, v rámci něhož získají také výpočet spotřeby materiálu. 

K tomu je nutná PD v přiměřeném rozsahu, z níž musí být jasné základní údaje, tedy přesný typ použitého materiálu, rozměry, skladba konstrukcí, jejich výšky apod. U rodinného domu obvykle stačí PD pro stavební rozhodnutí, u větších staveb až samotný realizační projekt. Pro výpočet materiálu PORFIX určeného na svislé a vodorovné konstrukce jsou třeba alespoň půdorysy jednotlivých podlaží, svislé řezy a pohledy.

Nejčastějšími nedostatky předkládaných dokumentací je chybějící specifikace materiálů, tedy tloušťka, pevnost a objemová třída, rozměry otvorů, tedy šířka, výška, včetně parapetů, rozměry dispozic a podobně.

Porfix

Na základě kvalitně zpracované PD ve stanoveném rozsahu jsme schopní vypracovat přesný výpočet materiálu na nosné zdivo, příčky, doplňkový materiál (nosné překlady, U-profily, nenosné překlady a lepidlo) a stropy, včetně předpokládané technologie stavby. 

Pro výpočet materiálu na svislé konstrukce je třeba výpočet plného objemu zdiva, odpočet objemu otvorů a odpočet ostatních konstrukcí ve zdivu

Výpočet materiálu vodorovné konstrukce, mezi něž se řadí i stropy, je u systému PORFIX realizovaný jako polomontovaná konstrukce. To znamená, že strop se v první fázi sestaví z jednotlivých prvků a následně se zmonolitní betonovou zálivkou. 

V rámci předběžného nápočtu je snaha stanovit předběžnou cenu s přesností na 95 – 100 % a komunikovat případné nutné úpravy. Poté je zkušeným odborníkem sestaven návrh skladby stropu s podrobným výkresem.

Tuto rozsáhlou pomoc při výstavbě může získat BEZPLATNĚ každý, kdo zvolí pro realizaci stavby systém PORFIX, a to za podmínky dodání požadovaných podkladů. Výhodné je, aby stavebník kontaktoval přímo výrobce, čímž se šetří čas a zlepšuje se tok informací. V neposlední řadě díky tomu dochází i k úsporám finančním. 


Svůj projekt pošlete k nápočtu materiálu zdarma zde: https://www.porfix.cz/proc-porfix/chci-spocitat-spotrebu/

Porfix 2

 

Text nevyjadřuje názor redakce