Kdo by nechtěl bydlet na tak skvělé adrese, jako u písčitých pláží omývaných křišťálově čistou vodou v Lázních Toušeň, nebo v sousední Sadské, či o kousek dál v Kluku u Poděbrad? Míst lákajících k rekreaci u jezer po pískovnách je mnoho a určitě by o nich dnes nikdo neřekl, že přírodě uškodily, ba právě naopak. Nejde ale jen o rekreaci – pískovny zadržují v krajině vodu a obrovský je jejich význam ve vodohospodářství, který navíc dále poroste. V Kluku nebo třeba v Hulíně, u Tovačova, u Moravské Nové Vsi, v Zaječí, v Moravičanech, v Majdaleně i na mnoha místech jinde, je pitná voda záměrně a s výhodou čerpána těsně u pískoven, nebo rovnou z nich. Pískovny tak velmi často tvoří přímou součást vodárenských soustav. Blízkost pískovny u řeky napomáhá vodárenství tím, že zadržuje dostatek vod a zvyšuje tak jejich využitelné zásoby, průsak štěrkopísky pak zaručuje jejich vysokou kvalitu. Například v Hulíně je pitná voda čerpána podél pískovny ve vzdálenosti 191 m, jak lze vidět zde, v Moravičanech je to jen 80 m od pískovny a třeba v Kvasicích je to jen 25 m a čerpá se i přímo z jezera, stejně jako u Tovačova či Majdaleny. Pískovny navíc často tvoří přírodní oázy uprostřed sterilní a chemicky obdělávané polní krajiny, řada vzácných a chráněných druhů zde může přežívat právě jen díky existenci mokřadních ekosystémů v pískovnách.

U Uherského Ostrohu dnes ale čelíme organizovaným obavám z našeho záměru těžit štěrkopísek 620 m od vodních zdrojů, jak ukazuje mapa níže. Porovnání s výše uvedenými příklady přitom jasně dokládá účelovost protestů a manipulací proti nám. Že je při tom ne vždy postupováno seriózně, si lze přečíst například zde.

 

Těžba štěrkopísků a vodní zdroje u Uherského Ostrohu
Těžba štěrkopísků a vodní zdroje u Uherského Ostrohu Foto: Mapy.cz
 

Těžba štěrkopísků zde není nová. Na ploše 3.5 km2 zde její zásluhou například vzniklo jezero Ostrožská Nová Ves - „Slovácké moře“, které je z jedné strany rekreačním rájem a z druhé strany je přímo z jezera čerpána pitná voda téměř kojenecké kvality. Pro srovnání, Máchovo jezero má 2.8 km2. „Voda je čistá a průzračná jako u moře“, lze se o Slováckém moři dočíst, jezero tvoří cennou přírodu a jsou v něm téměř nevyčerpatelné zásoby cca 50 milionů m3 vod, které se navíc stále doplňují. Náš blízký záměr 15x menší pískovny je ale odmítán s tvrzením, že by do ní mohly pronikat zemědělské a továrenské chemikálie. To ale zároveň dokazuje, že to není těžba štěrkopísků, ale zemědělství a průmyslové areály, co vody ohrožuje. Roky proto poukazujeme na to, že ochrana vod se musí zaměřit nikoliv na bránění těžbě štěrkopísků, ale na zamezení zemědělskému a průmyslovému znečišťování. Bohužel bezvýsledně a věc je překrucována jen na boj o vodu s námi. Blízké příklady jsou ignorovány a vůbec se nepřipouští, že těžba štěrkopísků je vodárenství prospěšná a často záměrně existují vedle sebe. Abychom ale nesměli provozovat svou činnost jenom proto, že jiným je naopak umožněno znečišťovat zemědělskou krajinu a řeky, to nám opravdu vadí. Je myslíme na čase, aby ochrana krajiny a vod přestala být jen předstírána a začala být brána vážně. 

 

 

 

 

 

Text nevyjadřuje názor redakce