Jak otevřít garáž při výpadku proudu

Celkový výpadek proudu ve většině případů postihne i prostor garáže – zasáhne garážová vrata a automatické pohony vjezdových bran. Vrata je možné otevřít manuálně odblokováním kolejnice od motoru. Pokud jsou garážová vrata jedinou možností, jak se do garáže dostat, je možné si pořídit externí nouzový odblok. Odblok je umístěn ve vratovém křídle a přes zámek pomocí ocelového lanka odblokujete motor od kolejnice podobným způsobem, jako kdybyste měli přístup přímo z garáže. Myslete na to, že klíč k nouzovému odbloku musíte mít na místě, kam se v případě výpadku proudu snadno dostanete.

Co dělat s garážovými vraty, žaluziemi a roletami při výpadku elektrického proudu?
Co dělat s garážovými vraty, žaluziemi a roletami při výpadku elektrického proudu? Foto: LOMAX

Výpadek proudu u venkovních žaluzií a rolet

V případě venkovních žaluzií může nastat několik možností. Pokud máte žaluzie a rolety na ruční pohon, nebude mít výpadek proudu logicky na nic vliv. Mechanický pohon však v současné době volí pouze minimum zákazníků a spíše preferují komfort v podobě motorizovaného ovládání. Pokud v tomto případě dojde k výpadku proudu, zůstanou lamely rolet a žaluzií ve stejné poloze. Nehrozí, že výpadkem proudu dojde k vymazání nastavených předvoleb. Při opětovném zapnutí tedy bude všechno nastavení obnoveno. I přes vynikající izolační vlastnosti venkovních žaluzií a rolet se v případě vypnutí proudu nemusíte bát, že při zatažení nebudete mít v domácnosti dostatek vzduchu.

 

Elektronika u vstupních dveří

 

Stále častěji se setkáváme i s elektronickými zámky u vchodových dveří. Mezi nejrozšířenější patří ovládání na čip nebo otisk prstu. Tyto systémy mají systémy záložního zdroje napájení. Pokud je zámek vybaven kombinací možností dveře odemknout klasicky klíčem i otiskem prstu, nebude mít výpadem proudu na odemčení dveří klíčem žádný vliv. Stejně tomu tak je i u zámků, které jsou vybaveny možností automatického zamčení s určitým zpožděním po tom, co dveře zavřete. Dveře můžete při výpadku proudu odemknout i zamknout mechanicky klíčem.

 

 

Text nevyjadřuje názor redakce