Termín “nový normal”, který se poprvé objevil v době globální finanční krize, je nyní v souvislosti s pandemií coronaviru zpět. Jaké očekáváte důsledky a východiska?

Do stavu před koronavirem se pravděpodobně v dohledné době zcela nevrátíme. I když se situace v poslední době uvolňuje, nikdo zatím přesně neví, jak dalekosáhlé a trvalé dopady nás čekají nebo jak velké budou celkové ekonomické škody. Celkově se hodně změnilo v myslích lidí a v následujících měsících si každý bude rozmýšlet, zda má nastoupit do letadla nebo se účastnit setkání s většími skupinami zákazníků, partnerů či přátel.

V naší společnosti jsme omezili cestování na naprosté minimum. To ale znamená velkou výzvu, protože je potřeba udržet interakci jak mezi zaměstnanci, tak i zákazníky a obchodními partnery. Z řady míst slyšíme námitky, že videokonference nemůže být tak dobrá, jako osobní setkání. Obecně to tak ale nemusí být. Zaprvé, někdy nemusíme mít na výběr. Může dojít k opětovným omezením cestování, společnosti také mohou být v karanténě. Takže osobní setkání nemusí být docela dlouhou dobu samozřejmostí. Na druhé straně menší množství osobních schůzek představuje velké úspory času, které lze využít pro více dalších schůzek. Navíc je možné na schůzky přizvat odborné specialisty, kteří by jinak nemohli schůzku navštívit. Videokonference může být často plodnější než méně promyšlené a nestrukturované osobní setkání.

Mnoho našich zákazníků to vidí podobně a zvažuje, zda se po koronaviru vrátí do zajetých kolejí nebo zda začne dále rozvíjet nové postupy spolupráce, návrhu pracovišť či způsobů prodeje.

Jaké máte zkušenosti s videokonferencemi z domácí kanceláře, pokud jde o vedení, motivaci a komunikaci s lidmi? Co z toho byste chtěl ponechat?

Domácí kancelář a videokonference byla už před zavedením omezení v naší společnosti standardem. Video ale získává v současné situaci nové postavení, protože lidé se potřebují navzájem vidět, aby se cítili dobře. Tuto zpětnou vazbu získáváme také od našich zaměstnanců, pro které je rychlá komunikace prostřednictvím videa mnohem cennější a hodnotnější než bez něj. Motivace a podpora může být zprostředkována prostřednictvím videa téměř stejně dobře jako osobně. Navíc se tak může dít mnohem častěji, protože v prostředí mezinárodní společnosti beztak nemáte možnost se s každým zaměstnancem vídat pravidelně – a to i za normálních okolností. Důležitá je komunikace, transparentnost, otevřenost a důvěra. Zaměstnanci totiž rychle vycítí, že jim jejich manažer skutečně důvěřuje. Zkušenosti ukázaly, že mnoho šéfů má z domácích kanceláří obavy a mají pocit, že zaměstnanci nebudou doma pracovat efektivně a budou dělat jiné věci. To je zcela pochopitelné, ale ve finále také nepodstatné – protože ani v kanceláři šéf neustále nestojí za zády zaměstnanců a nekontroluje je. Výkonnost lze lépe posoudit na základě pracovních výsledků a kvality.

Mnohem důležitější je tedy poskytnout zaměstnancům správnou podporu pro domácí kancelář. Pro mnohé z nich je to zcela nová situace, a ne každý dokáže najít správnou metodu na vlastní pěst. Z úspěšných konceptů domácí kanceláře lze vybrat vhodné nastavení a zpřístupni tuto formu práce pro každého zaměstnance. Do budoucna musí společnosti najít správnou rovnováhu mezi domácí kanceláří a fyzickou přítomností na pracovišti. Produktivita a kreativita vyžadují odpovídající pracovní atmosféru a klid. To je prostředí, které je často dostupnější právě v domácí kanceláři spíš než v otevřených kancelářích. A důležité je pochopitelně i patřičné technické vybavení. Zkušenosti mnoha našich zákazníků tento fakt potvrzují. Proto očekáváme, že práce na dálku bude mít větší význam a bude využívána více než v minulosti.

Gregor Knipper, Managing Director EMEA Central Region, Jabra
Gregor Knipper, Managing Director EMEA Central Region, Jabra
Foto: Komerční prezentace

Text nevyjadřuje názor redakce