Aktuální situace v České republice představuje problém pro tradičně využívaný model skladování a kompletace objednávek. V tomto modelu se po skladu mezi uličkami s regály a po mezipatrech pohybuje vysoké množství operátorů, kteří vyhledávají zboží a kompletují jednotlivé zakázky. Při tomto pohybu se jednotliví skladníci často potkávají, což v současné době představuje zvýšení rizika přenosu respiračních onemocnění.

Nedostatkem tohoto tradičního modelu skladování je také čas strávený skladníky pohybem po skladu při vyhledávání zboží. Pro zvládnutí vysokého množství objednávek jsou podniky nuceny zaměstnávat stále více skladníků. Co je řešením této situace? Optimalizace skladování díky využití automatických vertikálních výtahových zakladačů pro efektivní vychystávání a kompletaci objednávek.

Jaké výhody automatizace přináší?

Automatické skladovací technologie představují další vývojový stupeň klasických policových a paletových regálů. Obecně podnikům přinášejí celou řadu výhod:

  • Úspora podlahové plochy až 90 %
  • Výrazné zkrácení manipulačních a vyhledávacích časů
  • Zvýšení zabezpečení zboží proti poškození a krádežím
  • Bezpečnější a ergonomičtější pracoviště pro operátory skladu
  • Možnost zavedení „social distancingu“
  • Redukce chyb při kompletaci objednávek
  • Přehled o výši skladových zásob v reálném čase
  • Výrazné zjednodušení inventury skladu

Z hlediska návratnosti investice jsou vhodným řešením pro skladování drobného a středně velkého zboží automatické vertikální zakladače, někdy také označovány např. jako skladovací výtahové systémy, vertikální skladovací věže, policové zakladače či nesprávně jako „kardexy“ (Kardex je obchodní značka jednoho z výrobců).

Proč jsou vertikální skladovací věže ideálním řešením?

Vertikální skladovací věže umožňují optimalizaci vnitropodnikové logistiky díky přehlednému uložení veškerého zboží na jednom místě dle principu „goods-to-operator“. Díky tomuto systému dochází k eliminaci pohybu operátorů po skladu, navýšení jejich produktivity a vzniká zde také možnost využít tzv. multi-order picking, což je systém, kdy jeden operátor zároveň kompletuje několik zakázek.

Efektivita celého systému je podpořena možností komplexní integrace automatických vertikálních zakladačů do firemního ERP/WMS systému. Toto propojení umožňuje automatický přenos objednávek z ERP systému na řídicí systém skladovacích věží, které začnou operátorům automaticky dopravovat do výdejního okna police s objednaným zbožím.

Technologie vertikálního skladování se netýká jen drobného zboží

Optimalizovat své skladování pomocí automatických vertikálních technologií mohou také společnosti zabývající se skladováním velkých a rozměrných předmětů, např. skladováním plechů, profilů a tyčového materiálu.

Automatizace těmto podnikům umožní využít každý centimetr výšky skladovací haly a zároveň ušetřit na manipulační technice, která by v případě klasických regálů musela být stavěná na manipulaci s těžkými a objemnými předměty v mnohametrové výšce nad zemí.

 

Text nevyjadřuje názor redakce