Během současné nelehké doby nabrala flexibilita a schopnost adaptace nový význam. Potřeba firem rychle se přizpůsobit je klíčová pro přežití,“ říká Eliška Jirovská, country manažerka společnosti VMware pro Českou republiku a Slovensko. Proto společnost VMware plánuje vývoj nových řešení ve spolupráci s partnery jako Intel nebo NVIDIA a dodavateli systémů včetně Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a Lenovo.

Konference VMworld 2020 pokryla celé aktuální portfolio technologií VMware, přičemž bylo zdůrazněno, že aplikace jsou zcela zásadní nejen při poskytování personalizovaných digitálních služeb zákazníkům, ale jsou rovněž předpokladem pro inovace.

Podniky se v tomto ohledu často potýkají s komplikovanou architekturou a nekonzistentním přístupem IT k tvorbě aplikací, jejich správě a zabezpečení. „Aktuálně je nejdůležitější příprava na nové aplikační prostředí a nutnost osvojit si nové nástroje, které zahrnují vše od správy, monitoringu, aplikačního katalogu, přes optimalizaci nákladů spojených s provozem po analýzu aplikací, které mají být do cloudového prostředí migrovány. Je třeba řešit zabezpečení, vysokou dostupnost, škálovatelnost a  disaster recovery,“ vysvětluje Jirovská.

Tuto oblast zahrnuje Projekt Monterey. Aplikace příští generace zahrnují transformaci na 5G, strojové učení, nativně cloudové, datově orientované, multicloudové a hybridní aplikace distribuované v různých prostředích. Při modernizaci stávajících podnikových aplikací a zavádění nových naráží podniky kvůli současným požadavkům tradiční IT architektury na hranice svých možností, o neustále rostoucích zátěžích serverů nemluvě.

Druhou oblastí, která v současnosti stojí v žebříčku firemních priorit hodně vysoko, je podpora práce na dálku. „Firmy a organizace by se rozhodně měly vyhnout živelnému nasazení bez předchozí analýzy. Obecně platí, že to, co funguje pro internetové giganty jako Google, Facebook, Instagram a další, nemusí totiž zákonitě platit pro tuzemskou společnost. Je tedy potřeba skutečně zvážit, co od takového prostředí očekáváme,“ doplňuje Jirovská.

Takové podniky a organizace mohou těžit z platformy VMware SASE. Jedná se o spojení cloudové sítě, cloudového zabezpečení a přístupu na bázi „nulové důvěry“. Tradiční přístupy k sítím a zabezpečení postrádají automatizaci, cloudové měřítko a inherentní bezpečnost, což jsou nutné předpoklady propojení a zabezpečení aplikací, dat a uživatelů ve stále distribuovanější globální síti. Tento projekt rovněž využívá synergií ze spolupráce s partnery z oblasti zabezpečení internetu. Cílem je nabízet flexibilitu a škálovatelnost podnikům všech velikostí.

Dále se VMware soustředí na usnadnění zavádění Kubernetes v podnikovém prostředí a ukázal nové schopnosti určené vývojářům, které zjednodušují implementaci Kubernetes. V důsledku růstu objemu dat v cloudové a mobilní infrastruktuře a snaze pomoci podnikům zajistit bezpečnost VMware představila pokročilá podniková bezpečnostní řešení pro inherentní (vnořenou) bezpečnost distribuované pracovní síly, zabezpečení privátních i veřejných cloudů a pro bezpečnou analýzu v cloudovém a mobilním prostředí.

Současný vývoj ukazuje, že úspěšné organizace se přestávají poměřovat podle pouhého výkonu, ale důležitější je schopnost změnit směr během neočekávané dynamiky trhu nebo globálních událostí. „Virtuální cloudová síť je v tomto ohledu připravená na budoucnost - zjednodušuje síťovou architekturu a zabezpečení, šetří zákazníkům čas a peníze a urychluje digitální inovace, “ uzavírá Eliška Jirovská.

Text nevyjadřuje názor redakce