Považujete opravdu za jeden z největších nešvarů českého byznysu to, když je firma vlastněna i řízena jedním člověkem?

Neřekl bych nešvar. Přirovnal bych to v mnoha případech spíše k sešlápnutému plynovému pedálu se zataženou ruční brzdou, která brzdí rozvoj firmy. Od určité velikosti není tato kombinace rolí v nejlepším zájmu firmy. Pokud je vaše podnikání v počátcích, je přirozené, že chcete o jeho směřování rozhodovat sami a udržet si maximální kontrolu nad tím, co se děje.  Znamená to ale také, že se musíte starat nejen o vizi podniku, jeho každodenní agendu, ale musíte aktivně rozhodovat i v oblastech, které nejsou vaší silnou stránkou a na něž už nezbývá vaše kapacita. A to může být problém, který nepřináší jen zvýšené náklady. 

Chcete změnit strukturu řízení ve firmě? Nedaří se vám najít nový CEO? I s tím dokáže interim management pomoci
Chcete změnit strukturu řízení ve firmě? Nedaří se vám najít nový CEO? I s tím dokáže interim management pomoci
Foto: komerční článek

Kdy obvykle přichází okamžik, v němž si majitelé firem uvědomí, že je třeba plochou manažerskou strukturu změnit?

Jakmile se firmě začne dařit, mohou nastat v oblasti exekutivy obtíže. Majitelé jsou těmi, kteří udávají tón celému podnikání, kteří se zaměřují na to, jak je rozvíjet, směrovat. Jsou někým, kdo klenot objevil a vybrousil. Naproti tomu se člověk ve výkonné pozici zabývá každodenním provozem, všedními problémy a výzvami.  Aby vám vybroušený diamant, který máte v rukou, opravdu skvostně zářil a byl prezentován, jak si zaslouží, potřebuje někoho, kdo se o něj bude starat den co den a nenechá na něm jediné smítko. Nastaví světla reflektorů tak, aby mohl vyniknout.

Tím chci říci, že jakmile podnik začne růst, množství exekutivních úkolů se značně rozšíří. Pokud je struktura řízení plochá, vede to k několika scénářům. Buď se zaměříte na to, abyste se vypořádali s každodenními požadavky řízení, a stranou zůstane vize a strategické myšlení, která uvedly vaši aktivitu do pohybu. Nebo se všedním povinnostem budete věnovat nedostatečně, ztratíte nad nimi kontrolu a zjistíte, že se to, co jste pracně vybudovali, začíná rozpadat. Máte nápady, ale společnost se nenachází v takovém stavu, abyste je mohli realizovat. To je velmi frustrující a nepříjemné zjištění a zároveň moment, kdy by si měl majitel uvědomit, že potřebuje pomoci a že nastal čas pro změnu, jinak o svoje podnikatelské dítě může snadno přijít.

 

A co když těmto varovným signálům nenaslouchá? Jaké to může dále skýtat nebezpečí?

Za takových podmínek netrvá obvykle dlouho, než majitele dožene přetížení povinnostmi, jež vyplývají z kumulace funkcí. Velkým rizikem v takové situaci může být stres, který vede až k vyhoření, což je pro firmu stejně rizikové jako nedbalost v exekutivní oblasti. Pokud k němu dojde, pak firma začne skomírat. A pokud ani pak majitel situaci neřeší, napadne ho často, že jediným smysluplným řešením je spěšný prodej firmy, který mívá k výhodnosti daleko. Anebo ukončení podnikání. Znamená to přijít o velmi důležitý životní pilíř, v němž jste viděli smysl. Je to ztráta části vaší seberealizace. To samozřejmě může značně ovlivnit vaši psychickou kondici a vnést do vašich dní existenční chmury. Proto bych rád apeloval na všechny majitele, kteří cítí, že se na ně valí přemíra operativních úkolů, aby včas vyhledali manažerskou výpomoc. Tím nemyslím drahé poradce, ale zkušené interim manažery, s nimiž takové situace dokáží přestát a jejich firma může dostat nový impuls a vést si lépe. 

Chcete změnit strukturu řízení ve firmě? Nedaří se vám najít nový CEO? I s tím dokáže interim management pomoci
Chcete změnit strukturu řízení ve firmě? Nedaří se vám najít nový CEO? I s tím dokáže interim management pomoci
Foto: komerční článek

Existuje ještě další důvod, proč by ke kumulaci funkcí a povinností ve firmě nemělo docházet?

Odpovědí bych navázal na tu předešlou. Nikdo z nás není superhrdina, který by nemusel spát a žít.
U našich interim manažerů, které na tyto situace nasazujeme, dbáme o to, aby měli prostor na soukromý život, aby byli lidmi se vším všudy. Jen spokojený a odpočatý člověk může opravdu dobře rozhodovat a řešit problémy. Psychická kondice je v manažerském odvětví, v jakékoli vedoucí pozici, nesmírně důležitá, má-li být taková práce udržitelná a přinášet pozitivní efekty firmám a pocit profesního uspokojení a naplnění manažerům. Nadměrný a dlouhodobý stres negativně ovlivňuje kognitivní funkce, přináší zdravotní komplikace a zvyšuje pravděpodobnost, že se dopustíte chyby v pro vás důležitých oblastech.  Riziko, jak vidíte, dopadá tedy nejen na prosperitu, ale také na zdraví a celkovou pohodu či vztahy. Proto tvrdím, že je třeba tyto oblasti vyvážit a není ostuda, pokud si i médii vychvalovaný mladý start-upista řekne o pomoc. Naopak se jedná o prozřetelné podnikatelské rozhodnutí.

 

Text nevyjadřuje názor redakce