Pokud je vaším cílem zvýšení produktivity procesů, může vám velkou službu poskytnout automatizace. Ve všech výrobních a skladových prostředích, ve kterých jsou vykonávány pravidelně se opakující činnosti, je automatizace účinným prostředkem pro zvýšení efektivity. Cílem automatizace je totiž zajištění maximální bezpečnosti a spolehlivosti procesů.

Vsaďte na kompetentního dodavatele

Aby šlo vše podle plánu a abyste se brzy mohli těšit z výsledků, které automatizace slibuje, je důležité se v první řadě obrátit na kompetentního poskytovatele služeb v této oblasti. Kvalitní poskytovatel vám na základě vašich požadavků vše naplánuje, projektuje a zrealizuje na míru, včetně zajištění servisu a technické podpory po úspěšném dokončení projektu. Nehraje přitom roli, jestli stavíte novou halu nebo jen modernizujete či rozšiřujete stávající provoz. Automatizaci můžete využít všude bez ohledu na velikost firmy a obor podnikání.

Mějte dokonalý přehled po celou dobu projektu

Pro nalezení optimální míry automatizace skladové logistiky je nejprve třeba analyzovat vaše požadavky na tok materiálu a informací. Pomocí různých nástrojů pro analýzu a vizualizaci se pak hledá potenciál pro optimalizaci procesů a na jeho základě se ověřují různé varianty řešení, aby se vybralo to, které je pro vás opravdu nejvhodnější. Po zvolení optimálního řešení už přichází podrobné plánování, jehož součástí je vizualizace budoucích procesů a stanovení rozpočtu a časového plánu realizace.

Dodavatel řešení vám poskytne kontaktní osobu, která koordinuje všechny zúčastněné strany a má neustálý přehled o situaci. Tím je dosaženo maximální transparentnosti a jistoty v rámci všech fází projektu, ve kterém všechny systémy, ať manuální, nebo částečně či plně automatizované, do sebe perfektně zapadají a harmonicky spolupracují. Samotnou realizací to ale nekončí. Po dokončení projektu má zákazník k dispozici komplexní servisní služby a technickou podporu. To vše k zajištění nepřetržité disponibility systému.

Váháte, na koho se obrátit? Společnost Jungheinrich je se sítí více než 170 techniků po celé ČR vždy připravena řešit konkrétní požadavky v co nejkratším čase. Výrobu všech rozhodujících částí automatizace provádí tak, aby dostála vysokým požadavkům na kvalitu. To současně znamená, že klade vysoké požadavky i při opravách a servisu, čímž podporuje plynulost a spolehlivost procesů.

Automatické vozíky Jungheinrich, které jsou základním prvkem autonomních systémů, jsou postaveny na praxí osvědčených sériových vozících. V oblasti automatizace skladů jsou využívány regálové zakladače a prostředky k manipulaci s břemeny, které si společnost sama vyrábí. Jungheinrich je již více než 65 let synonymem pro inovativní manipulační techniku a logistické systémy a poskytne vám kompletní vybavení od vysokozdvižných vozíků po automatické systémy, na které se můžete spolehnout.

Text nevyjadřuje názor redakce