V malých a středních firmách většinou majitel zároveň řídí firmu jako ředitel. Kdy je vhodné začít přemýšlet nad oddělením role majitele a role výkonného ředitele firmy?

Doporučuji, aby se majitelé zamysleli nad smyslem svého života. Bez příkras. Nemusí se nikomu zpovídat. Stačí si odpovědět například na otázku, zda chtějí čas trávit se svými blízkými, zda si chtějí život užívat, zda si přejí mít radost z práce, zda opravdu potřebují osmdesát procent úsilí a svého času, aby udělali dvacet procent změny a výsledku. A zda by nebylo lepší tento poměr obrátit. Většinou vám tento osobní dotazník podá jasný výsledek. Potřebujete pomoci. Pokud vám tedy není milejší za firmu položit život. To je začátek.

Co je třeba udělat posléze?

Prvním krokem k nápravě je uvědomit si, že je opravdu na čase oddělit alespoň roli výkonnou a roli majitele. Musíte mít na koho delegovat každodenní řízení chodu podniku podle zásady rozděl a panuj. S tím přirozeně přichází další potřeba. Najít výkonného ředitele. A to je mnohdy bod, v němž původní myšlenka na změnu ztroskotá. Jako majitelé se můžete nového CEO, prvního v dějinách vaší společnosti, nejprve pokusit najít sami. Poptáte se mezi známými. Najmete kamaráda a doufáte. Šance, že to klapne, je 50:50. Další možností je pověřit úkolem headhuntera či personální agenturu. Dost možná vám ale nabídnou kandidáty, kteří patří k přelétavým. Manažer si totiž vždycky dobře spočítá, jestli se mu pro vás vyplatí pracovat. Mnoho manažerů, kteří nejsou zase tak schopní, ale vy jím nabídnete atraktivní peníze, si řízení vašeho podniku rádi zkusí.  Ale otázkou je, jestli to pro firmu budou ti praví. Zhruba rok trvá, než se jejich v lepším případě nekompatibilita, v horším nekompetentnost, ukáže. Když hledáte rychle, máte totiž jen omezené možnosti, co se výběru kandidátů týče.

Existuje tedy nějaký způsob, jak firmu udržet v kondici a získat dost času na výběr nového CEO, aniž by to zakladatel neodnesl zhroucením?

Určitým řešením je dočasné řízení firmy osobou zvenku – interim manažerem. Nenechte se mýlit, interim manažer není to samé co krizový manažer. Interim management je velmi pestrý a rozsáhlý obor, jehož součástí je i krizové řízení. Týká se nejen firem, které potřebují stabilizovat, ale třeba rovněž těch, které mají v plánu expanzi, nebo u nich k prudkému rozvoji, na který nebyly připravené, již dochází. Interim manažer se stará o dobrý chod podniku, zodpovídá se majiteli. Ten má mezitím prostor v klidu, bez zbytečného tlaku na čas a zdroje, najít nového, po všech stránkách „dokonalého“ výkonného ředitele. To dnes obvykle trvá šest měsíců až dva roky. Z toho tedy vyplývá, že interim manažer nastupuje do řídící pozice dočasně a tvoří most mezi majitelem a novou strukturou řízení.

Pokud si najmete opravdu dobrého interim manažera, doporučuji, abyste s ním při výběru nového CEO rovněž kooperovali a společně vše koordinovali. Pokud totiž v této oblasti nemáte dost zkušeností a kontaktů, s jeho pomocí prohlédnete kandidáty mnohem efektivněji.

Mimo to však dokáže interim manažer pomoci s vytvořením nové struktury řízení. Podniku tak pomůžete k lepšímu oddělení kompetencí, odpovědnosti a odbornosti. Je vhodné najít člověka, který bude zodpovědný nejen za výrobu, ale také člověka na personalistiku, marketing, dalšího, který se budě věnovat PR, někoho, kdo bude dobrý na obchod a analýzu trhů. Záleží, v čem podnikáte a jaké ambice máte.

 A nemají majitelé obavy o prostředky vynaložené na tyto služby?

Interim manažeři pracují s pochybnostmi, jsou zcela na místě. Proto doporučuji, aby se vždy majitel poohlédl nikoli po samozvaných odbornících, ale renomovaných značkách, které mají v oboru svůj zvuk, výsledky a reference. Je na místě tyto informace ověřovat.

Ve chvíli, kdy najmete zkušeného profíka v oblasti interim managementu, máte téměř stoprocentní jistotu, že se vám vynaložené náklady na jeho služby mnohonásobně vrátí. Spolupráce by neměla být na dobré slovo, ale smluvně ošetřená, podložená rovněž smlouvou o mlčenlivosti, protože malé a střední podniky si musí střežit své vnitřní záležitosti i know-how. A samozřejmě by měla být spolupráce průběžně vyhodnocována. Proto u nás do firmy s interim manažerem posíláme souběžně i supervizora, který na celý proces řízení dohlíží po stránce výsledkové, procesní, legislativní apod. Pro interim manažera je na prvním místě ochrana zájmů klienta, tedy podniku, nad nímž mu byla dočasně exekutivní moc svěřena.

 

Text nevyjadřuje názor redakce