Nebezpečí polétavého prachu, smogu a virů

Čím déle Covid-19 přiškrcuje naše životy, tím více je zřetelné, že společnost v lockdownu nemůže fungovat věčně. Dříve či později bude třeba přijít s opatřeními, která na pracovištích dlouhodobě umožní smysluplný provoz. Zčásti přitom stačí přehodnotit kritéria dosavadních opatření: Vzít v úvahu fakt, že efektivní vzduchotechnika umožňuje zcela bezpečný trvalý provoz řady podniků. A na základě toho nechat otevřená alespoň ta místa, kde takovouto vzduchotechnikou disponují.

S rouškou, nebo bez roušky

Podíváme-li se na problém čistě technicky: Koronavirus se šíří různými cestami. To, co by nás na nákaze vzduchem mělo zajímat, je velikost polétavých částeček. Kritická je velikost mezi 0,1 μm a 1 μm. Částečky takové velikosti se nezachycují dobře ani v roušce, navíc se dlouho vznáší ve vzduchu.

Náš nos dokáže nejlépe zachytit (a do plic nevpustit) částečky o velikosti nad 10 μm. Tolikrát zpochybňovaná rouška zachytí částečky o velikosti 2,5 až 10 μm (profesionální FFP respirátory pokryjí velikost mezi 2,5 až 0,5 μm), nezvládá však plně pokrývat frakci okolo 0,5 μm. Proto v uzavřených prostorech – tedy tam, kde se spoléháme na zakrytá ústa a klasickou vzduchotechniku – je správné omezovat počet lidí.

Řešení, o kterém chceme vést debatu, se však zvládne vyrovnat s částečkami i menšími než 0,5 μm a otevírá cestu k běžnému provozu a k setkávání lidí.

Lockdown není nutný všude. Existuje rozumnější řešení.
Lockdown není nutný všude. Existuje rozumnější řešení.
Foto: komerční sdělení

 

Nechte nás dýchat pod HEPA filtrem

Jednotka InteriAIR od společnosti AirTechnology byla vyvinuta speciálně pro zdravotně nezávadné ovzduší – interiéry bez jemného prachu, aerosolu nesoucího viry a bez dalších mikroorganismů. Disponuje HEPA filtrem třídy H13, u kterého byla opakovanými testy prokázána účinnost minimálně 99,95 % s garancí vysokého průtoku vzduchu.

Jednotka InteriAIR je přitom schopna automaticky reagovat na počet lidí v prostoru. Čím více se jich pod jednotkou pohybuje, tím vyšší je její výkon, a naopak. Myslelo se tedy i na spotřebu energie. Větší prostor může být vybaven několika navzájem synchronizovanými jednotkami, které se automaticky přizpůsobí momentálnímu počtu lidí.

Jde o spolehlivé řešení v prostorách, kde není možné zajistit opravdu intenzivní větrání (o to méně v zimním období). Filtrace cirkulujícího vzduchu radikálně snižuje virovou zátěž a také optimalizuje energetickou spotřebu na úrovni, jakou kompaktní („krabicová“) vzduchotechnika nemůže nabídnout. Rozdíl přitom spočívá především v distribuci vzduchu a dostatečném vzduchovém výkonu. Troufáme si tvrdit, že v kombinaci s dodržováním základních hygienických opatření (desinfekce rukou při vstupu do prostoru, rouška v infekční sezoně) technika InteriAIR zajistí zdravotně nezávadné prostředí, umožňující běžný provoz. A jsme schopni toto tvrzení doložit.

 

Počítačové simulace potvrzují

Pro kontrolu a ověření funkce výrobku InteriAIR byla vytvořena počítačová modelace proudění vzduchu v typizovaných situacích, kde je riziko nákazy zvýšené: např. v prostředí lékárny. Při použití této profesionální filtrace, interiérového rukávce pro přívod vzduchu nad lékárníky a při vhodném umístění odsávacích elementů, byla vyhodnocena řada výhod:

• Koncentrace nosičů virů v místnosti se sníží významně rychleji, v řádu několika minut byla místnost zbavena poletujících částeček.

• Pohyb vzduchu vyhovuje komfortním požadavkům.

• Zabránilo se potenciálnímu přenosu infekce mezi jednou a druhou frontou čekajících zákazníků.

• Pracovníci za pultem byli maximálně chráněni před infekcí vnesenou zákazníkem.

Rychlost pročištění ovzduší, jakou InteriAIR prokazuje, je znamenitá: doba rizika nákazy se zkracuje o desítky minut. Jak můžeme číst z grafu, i v místnostech větraných běžnou vzduchotechnikou se virové částečky víří ve vzduchu téměř hodinu, zatímco profesionální zařízení pro filtraci jemných částic během pár minut zachytilo více než 90 % nebezpečného aerosolu; zbytková většina částic byla odsáta do 7 minut. 

Lockdown není nutný všude. Existuje rozumnější řešení.
Lockdown není nutný všude. Existuje rozumnější řešení.
Foto: komerční sdělení

Je-li tohoto stavu možné dosáhnout v kritických prostorách s vysokou mírou infekce, je možné zajistit bezpečné prostředí v prodejně, kanceláři nebo třeba na přepážkách. V době, kdy píšeme tento článek, jsou taková místa zapovězeným územím. Na řešení InteriAIR vidíme, že čelit nákaze ze vzduchu lze i jinak, a že zavřené provozy jsou tak možná krátkodobě efektivním, dlouhodobě však zbytečně tíživým řešením.

Jsme připraveni

Na zmocněnce pro boj s koronavirem chceme naléhat: Pojďme nákazám z ovzduší jednou pro vždy předcházet – nejen co čtvrt roku obcházet. Pojďme v diskusi o rozumných opatřeních otevřít prostor pro výjimky na pracovištích, které hygienickou filtraci vzduchu zvládnou prokazatelně zajistit. Cítíme povinnost nejen apelovat, aby se tak stalo co nejdříve, ale také nabídnout nezávaznou konzultaci zdarma provozům, které o zajištění hygienické filtrace stojí. Věříme, že brzy přijde její čas.

 

Spojte se s námi. Vše podstatné včetně kontaktů se dozvíte na webu www.interiair.cz.

 

www.airtechnology.cz

 

Text nevyjadřuje názor redakce