Ceny aktiv startovaly po většinu roku 2020 rychleji než očekáváné příjmy, a to kvůli enormní fiskální a měnové reakci na ekonomické škody způsobené Covid-19. „Se začátkem roku 2021 se výnosy pravděpodobně budou dále zotavovat, ale nerovnoměrným tempem, což může být testem pro valuace. Sektorové divergence, širší valuace a zvýšené riziko náhlých rotací znamenají, že rok 2021 bude vyžadovat citlivé vyvážení mezi riziky a příležitostmi a schopnost rychle se přizpůsobovat změně podmínek,“ vysvětluje Romain Boscher, globální CIO pro oblast akcií, Fidelity International.

Na výnosech záleží z dlouhodobého hlediska

Po většinu roku 2020 investovali investoři s vírou v nejlepší ekonomický scénář a oživení ve tvaru písmene V, což bylo dáno důvěrou v měnovou a fiskální stimulaci, která následovala po první vlně viru. 600 dolarů vyplácených každý týden občanům USA udržovalo spotřebu vyšší, než mohla být v první polovině roku. Pokud však nová americká vláda zjistí, že v nadcházejících měsících nemůže dál plně stimulovat poptávku, existuje větší pravděpodobnost dvojité recese. V této abecedě ekonomie však existuje další písmeno: možný výsledek ve tvaru písmene K, kdy se ocenění výrazně liší mezi sektory a akciemi, které jsou považovány za vítězné, a těmi, které jsou považovány za poražené. Trhy mohou také oscilovat mezi konkurencí vydatné likvidity a hospodářských škod, ale zisky budou měřítkem dlouhodobé podnikové výkonnosti. Navzdory snižování dividend v určitých sektorech, akcie nadále nabízejí polštář výnosů kolem 2–3 procent, který vypadá ve světě téměř nulových sazeb stále atraktivně.

Bankovnictví a ropa čelí protiproudům

Dlouho očekávané střídání stylů investování se v roce 2020 opět nepodařilo uskutečnit. Krátké výpady k hodnotovému investování se zase rychle vrátily k růstovým titulům, a to navzdory tomu, že rozdíl ve valuaci u těchto dvou stylů byl historicky nejvyšší. Selhání hodnoty celkově může být způsobeno strukturálními problémy ve dvou sektorech: bankovním a ropném. Banky ve většině rozvinutých zemí očekávají nízké úrokové sazby po delší období. Vydělávají své peníze na arbitráži rozdílu mezi dlouhodobými a krátkodobými úrokovými sazbami a investováním vkladů do cenných papírů. V současnosti ať umístí své peníze kamkoliv, jejich návratnost je extrémně malá. Romain Boscher doplňuje: „I když se banky dostaly do této krize v lepším stavu než při minulé krizi, počet nesplácených půjček by, pokud bude pandemie pokračovat i v roce 2021, mohl růst.“

Ropné společnosti také čelí mnoha výzvám. V minulých krizích stimulovaly ekonomiky nízké ceny ropy, ale Covid zkomplikoval situaci společnostem poskytujícím volnočasové aktivity a cestovním agenturám, které by za jiných okolností mohly z levnějšího paliva těžit. Mění se také fiskální prostředí. Politika bude pravděpodobně zelenější než v minulosti a bude upřednostňovat obnovitelnou energii. Na vrcholu pandemie, kdy ceny ropy poklesly o 40 procent, však ceny obnovitelné energie stagnovaly. Velké ropné společnosti si to uvědomují. Firmy jako BP, Shell a Total snížily své dividendy a přerozdělily kapitál, aby investovaly do zelené energie. Společnosti, které při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku zůstávají pozadu, jsou stále ohroženější.

Digitalizace je dalším trendem, který se v důsledku pandemie výrazně zrychlil. Z toho nejvíce těží, společnosti, které mají rozvinutou infrastrukturu, jako je cloudové úložiště, které by mohlo uspokojit dodatečnou poptávku po takovémto systému. Na druhém straně stojí kamenné obchody „starého světa“ - maloobchod. Jedná se však spíš o otázku hodnoty versus růstu, respektive o generační posun mezi starými a novými sektory. 

„V lese se schovávají stromy“ 

V roce 2021 nemusí dojít ke změně hodnot ve velké míře. „V lesích se skrývá spousta cenných stromů, zejména mezi cyklickými odvětvími, jako jsou průmysl a trvanlivé zboží. Z toho mohou investoři těžit, zejména pokud bude v roce 2021 k dispozici účinná vakcína a zvýšená poptávka po ní. Investoři však musí dávat pozor na zombie firmy, které se mohou tvářit, že přinesou hodnotu. Jak jsme byli svědky v Japonsku, tyto firmy mohou léta fungovat za neustálého refinancování, aniž by se formálně stali neplatiči, což přináší pouze malý nebo dokonce žádný růst valuací,“ doplňuje Romain Boscher.

Na straně růstu a expanze se sektory, jako například technologie, zdají v celkovém porovnání drahé. Pod povrchem ale neustále objevujeme kvalitní růst, který by měl pokračovat i při pomalém vzpamatování ekonomik z Covid-19. V tomto kontextu věříme, že existují příležitosti i pro střední a větší kapitálové společnosti, méně už jich existuje pro ty obří. Investoři, kteří se snaží svézt na trendu technologického růstu, mohou stále najít růstové akcie se slušnou valuací mimo USA, zejména mezi německými a japonskými korporacemi. 

Asie pohání oživení

V rámci jednotlivých regionů jsou valuace kritické. Zatímco evropské trhy jako celek nemusí překonávat USA, Německo je cyklická a na export zaměřená ekonomika těžící z rychlejšího oživení v Asii, zejména v Číně. Čína se rychle oklepala z důsledků pandemie Covid-19 a pokračuje v bleskových opatřeních, aby včas potlačila další šíření koronaviru. Ve stejné době vstoupila Evropa a USA do velké fiskální expanze, která prohlubuje obchodní deficity s Čínou, a to navzdory pokusům o jejich odstranění. V předchozích recesích trpěly ekonomiky tažené exportem, jako jsou ty asijské, zejména kvůli poklesu globálního obchodu. Tentokrát se mnoho asijských ekonomik zdá být mnohem silnějších a některé, jako například Indonésie, dokázaly zavést mimořádná vládní opatření ke zmírnění ekonomických dopadů koronaviru. 

Hvězdy kolem ESG

Jedním z nejpřekvapivějších trendů v roce 2020 bylo spojení faktorů společenské odpovědnosti (ESG) a finanční výkonnosti firem, jak během březnového pádu, ale i po něm. „Náš výzkum ukazuje, že společnosti s nejvyšším hodnocením ESG v daném období kolektivně překonaly výkonnost a vykazovaly vyšší Sharpe ratio a výnos upravený o riziko. Věříme, že zavádění ESG politik ve společnostech se v roce 2021 zrychlí, a to zejména v souvislosti s tím, jak se nyní USA plánuje věnovat tématu klimatických změn. Aby nyní firma byla považována za kvalitní, není třeba jen silné účetní rozvahy, dobrého obchodního modelu a stabilních výnosů, ale také vysokého hodnocení ESG,“ říká Romain Boscher. Společnosti usilující po celém světě o přilákání nového kapitálu se tak stále více angažují v řadě témat jako je spokojenost zaměstnanců nebo uhlíková neutralita.

 

Text nevyjadřuje názor redakce