Unicorn má motto „Vozíme práci za lidmi, ne lidi za prací“. Jak se zrodil tento přístup a co bylo důvodem?

My jsme byli zvyklí pracovat na dálku mnohem dříve, než to bylo běžné v jiných společnostech. Neříkali jsme lidem, že jeden den do týdne mohou být doma a podobně. Náš přístup je založený na jasné dělbě práce a osobní zodpovědnosti spolupracovníků. Umožňuje nám ho mimo jiné systematické řízení firmy, které se orientuje na výsledky, a ne na to, kolik hodin člověk fyzicky odsedí v kanceláři.  Kdysi platilo „v konkrétním čase a místě“, ale právě to „místo“ se postupně stalo relativním pojmem, protože srdce našeho pracoviště je v cloudu.                                             

Jak se tato „relativizace místa“ konkrétně projevila v organizaci práce?

Už dávno jsme přišli s ideou, jak využít potenciál šikovných mladých lidí z celé České republiky. Myšlenka vycházela z toho, že kdo se narodí a vyrůstá v menším městě, zpravidla vyrazí na vysokou školu například do Prahy nebo jiného většího města a následně tam zůstává kvůli práci. Část lidí má však silné vazby na místo, odkud pochází a uvítá možnost tam žít a pracovat. V roce 2010 jsme začali výrazněji rozšiřovat síť našich vývojových center. Již neplatí, že kromě Prahy jsou našimi klíčovými lokalitami jen Hradec Králové, Brno, Plzeň, Bratislava či Kyjev. Zhruba před pěti lety jsme se zaměřili i na mikropobočky, kde je například jen několik spolupracovníků. Začali jsme uvažovat, které lokality jsou geograficky zajímavé a jsou tam šikovní lidé. Tak přibyla třeba Chrudim. V současnosti máme vývojových center 25, z toho 18 v Česku a 7 v zahraničí. Dnes není nic neobvyklého, že v rámci jednoho projektu působí tým, jehož členové jsou v Plzni, Hradci Králové a Kyjevě.

Obor IT takové uspořádání umožňuje z podstaty svého produktu. Je váš přístup ojedinělý?

Velké globální společnosti mají bezpochyby hodně pracovníků, kteří nikdy neviděli některé své nadřízené na živo a jsou běžně zvyklí pracovat na dálku. To není novinka, kterou vymyslel Unicorn. My si ale zakládáme na tom, že nevozíme za lidmi jen práci, ale i firemní kulturu Unicornu a budujeme i vzdálenou mikrokomunitu, kde je cítit týmový duch a spojení s firmou. To zas tak běžné není, protože v prostředí korporace se může vytratit rodinná atmosféra. Tu se snažíme zachovat.

Co vše je třeba udělat, aby firma mohla vyrábět svůj produkt díky spolupráci vývojových center rozesetých po Česku i Evropě?

Základem je digitalizace, nejen samotné práce, ale i jejího řízení. Jinak řečeno: pro vše, co vyrábíme, využíváme digitální technologie a zároveň informace o všem, co děláme, digitálně zachycujeme v informačním systému. Podstatou je, že máme velmi přesně zaevidované, co se ve firmě děje, a můžeme se podle toho rozhodovat. Dalším stavebním kamenem je cloud, který jsme rovněž začali využívat dříve, než bylo v Česku obvyklé. Mimo jiné jsme v cloudu vytvořili digitální stavebnici informačních systémů. V podstatě je to výrobní linka, která umí vytvářet řešení s využitím existujících komponent a služeb a je našim spolupracovníkům přístupná z nejrůznějších zařízení prakticky odkudkoli na světě. Důležitým prvkem je také standardizace, kdy věci děláme určitým způsobem, systematicky – počínaje tím, jak vyrábíme software, přes řízení až po uspořádání poboček.

V jakém smyslu jsou pobočky standardizované?

Ať už přijedete do většího či menšího vývojového centra, naleznete komfortní pracovní prostory, jednotnou zabezpečenou wifi síť, místo pro odpočinek, kuchyňku či jídelnu, kde si můžete udělat dobrou kávu a všude je postaráno o papír v tiskárně i večerní úklid. Když dnes navštívíte naši pobočku v Kyjevě, a nebudete se právě dívat ven z okna, klidně nabudete dojmu, že jste v Unicornu v Praze.

Nakolik fungování firmy změnila pandemie koronaviru?

Kvůli covidu jsme se všichni ocitli v režimu práce na dálku v takovém rozsahu, jaký nikdo nečekal. Přesto se ukázalo, že na letošní situaci jsme byli dobře připraveni. Nutnost omezit osobní kontakty a pracovat na dálku pro nás nebylo takovým problémem. Covid nám naopak přinesl nové možnosti. Měli jsme zákazníky, jimž bylo dřív potřeba vysvětlovat, že distribuovaný tým, kdy někdo je v kanceláři, někdo doma a někdo v zahraničí, může fungovat. A najedou vysvětlování nebylo třeba. Platí to ale i uvnitř firmy. Co jsme dříve zvažovali a museli prosazovat, jde teď přirozeně. Zvýšila se flexibilita, změnil se mindset. Například v tom smyslu, že i nástup nového spolupracovníka může plnohodnotně proběhnout on-line.

Mluvíte poměrně pozitivně o fenoménu, který obvykle mnoho pozitivních konotací nevyvolává. Co jsou z vašeho pohledu negativa?

Samozřejmě je to absence osobního kontaktu. V rámci možností a nařízených opatření umožňujeme pracovat v kancelářích těm, kdo chtějí a nemají potřebné zázemí doma. A ukazuje se, že lidé jsou opravdu nesmírně přizpůsobiví. I ti, kteří se snažili být v rámci první vlny na pobočce, v rámci druhé a třetí zůstávají více na home office. Přeci jen se ale někdy začíná dostavovat větší únava, tým není v takovém propojení, jako dříve, a osobní kontakt zkrátka chybí. Někomu to vadí více, někomu méně, každopádně jsme si velmi dobře vědomi, že budeme muset do budoucna najít nové cesty, jak udržet spolupracovníky angažované a v kontaktu s týmem i celým Unicornem. 

Máte nějaký recept, jak se s tím do budoucna vypořádat?

Aktuálně pracujeme na konceptu, jak uchopit styl práce a interní komunikaci „2021+“. Za prvé chceme udržet vysoký podíl práce na dálku – i nadále budou vznikat distribuované týmy. S tím se pojí celá řada věcí zaměřených jednak na samotné spolupracovníky a jednak na rozvoj manažerských dovedností, aby lídři takové týmy ukočírovali, byli schopni správně začlenit nové spolupracovníky, pomoci těm, kteří se cítí izolováni, a podobně. Za druhé jsou pro nový styl práce potřeba vhodné nástroje. Naši spolupracovníci mají neomezený mobilní hlasový a datový tarif, notebook či další nezbytné technické vybavení. Řešíme, jak podpořit ergonomii kancelářských míst i domácích pracovišť. Zhruba polovinu míst v kancelářích plánujeme transformovat na coworkingová místa či pracovní huby. Za třetí bude ještě více nezbytná systematičnost a řízení. Letos jsme zavedli takzvané Daily Logy, tedy reportování všemi úrovněmi a jednotkami na denní bázi. Smyslem je, že chceme vědět, jak všichni pracujeme, že byznys běží a v případě, že dojde k problému, dozvíme se to hned. U Daily Logů určitě zůstaneme i proto, že nám tento pravidelný kontakt pomáhá udržet spojení se spolupracovníky a pro lídry je to cesta, jak kontinuálně získat zpětnou vazbu od svého týmu a projevit zájem o to, jak se jejich lidem vede, kde je mohou podpořit.

Letošní situace ale přeci jen většinu lidí vykolejila ze zaběhlé rutiny a zdaleka ne všichni to vnímají kladně. Přemýšlíte, kterak nastalé změny také trochu „osladit“?

Dalším bodem našich priorit je pohoda spolupracovníků. Jsme si vědomi, že i naše benefity budeme muset inovovat, protože lidé budou potřebovat jiné cesty, jak dobíjet baterky. V konečném důsledku je nejdůležitějším bodem interní komunikace. Přišli jsme o možnost předávat hodně informací osobně na velkých setkáních. Jsme zvyklí na různé akce – pracovní i nepracovní – od každoročních Kick off setkání přes kvartální meetingy k vyhodnocení výsledků, slavnostní večeře a kulturní akce, sportovní aktivity až po tradiční jarní a letní akce. Takto se scházely desítky i stovky lidí. Nyní se snažíme vymyslet, jak to změnit. Něco lze převést do on-line režimu a účastníky plně zapojit. Příkladem může být nedávné setkání členů takzvané Unicorn Elite Force skupiny, které proběhlo zcela na dálku. Bylo prezentováno 32 skvělých případových studií z naší praxe, všichni se zapojili do kvízu a soutěže o fajn ceny a je to další cesta, jak mohlo i vedení Unicornu poslat lidem důležité sdělení. Proběhl také celofiremní vánoční stream plný překvapení a krásných hudebních vystoupení. Zkoušíme různé formáty on-line snídaní nebo tematických večerních posezení, třeba na téma cestování, u pizzy a vína. Zároveň je důležité spolupracovníky hodně zásobovat novinkami, co se ve firmě děje. Dnes už jsme tak velcí, že nestačí nějaký centrální newsletter. Vytváříme proto personalizovaný obsah pro různé cílové skupiny spolupracovníků. 

 

Komerční článek
Foto: Unicorn

Text nevyjadřuje názor redakce