Buřinka se loni spolu s AMI pustila do neprobádaných vod. Stavební spořitelna vsadila na spolupráci s architekty a vědci. Společně v červnu se sochařem a architektem Michalem Trpákem za 48 hodin vytiskli první český 3D tištěný dům, Prvoka. Projekt si získal velkou pozornost, zmiňují jej média na všech světových kontinentech. Doma i v zahraničí rezonovalo téma ve více než 500 výstupech s dosahem až půl miliardy čtenářů. Podle výzkumu Buřinky projekt bez reklamní podpory zaznamenalo 40 % Čechů. Oceňovanou kampaň vedla agentura AMI Communications a komunikaci na sociálních sítích zajistila firma DotCom.

Sektory stavebnictví a bydlení jsou zatíženy nemalými problémy. Vysoké ceny, dlouhé povolovací procesy, nedostatek kapacit, vše umocněno covidovou pandemií. I proto se Buřinka experiment rozhodla uspíšit. Za půl roku autoři postavili první český 3D tištěný plovoucí dům z betonu. Experimentem chtěli ukázat, že 3D tisk může pružně reagovat na aktuální problémy ve stavebnictví, přivést do oboru inovace, nový zájem do vzdělávání a ve výsledku dostupnější i rychlejší bydlení.

Tak skvělou odezvu na Prvoka jak u nás, tak v zahraničí jsme opravdu nečekali. Jsme hrdí na to, že jsme stavbu Prvoka mohli umožnit,“ říká Monika Kopřivová ze Stavební spořitelny ČS, Buřinky. „Prvok je organický, na to samé jsme vsadili v komunikaci,“ uvádí Tereza Syslová, account director z AMI Communications, a dodává: „Kampaň jsme stavěli zejména na autenticitě experimentu. Chtěli jsme ukázat problémy, které jsou s technologií spojené, a akcelerovat jejich budoucí vyřešení. Toho jsme dosahovali spoluprací s odborníky, několika vlnami mediální komunikace i produkcí videí.“

Nejvíce diskusí probíhalo na sociálních sítích. „Okolo každé nové technologie samozřejmě bují skepse. Našim úkolem bylo v online komunikaci vzdělávat a vysvětlovat vizi tvůrců. Diskuzi kolem Prvoka jsme motivovali skrz interaktivitu, soutěže a postupné odhalování výhod technologie,“ říká Peter Podolinský z Dotcom.cz.

Prvok v 55 zemích na všech světadílech

Prvok na konci října opustil Střelecký ostrov, kde se zabydlel na dva a půl měsíce. I díky jeho umístění na Vltavě v centru Prahy projekt zaznamenalo 40 % Čechů. Plovoucí dům z 3D tiskárny nastartoval bouřlivou diskuzi se 100 tisíci komentáři a reakcí v online prostředí. „Z naší analýzy proveditelnosti vyplývají další výzvy, které před námi stojí, aby se 3D tisk betonem stal běžnou součástí bydlení. Buřinka se bude i nadále snažit být akcelerátorem v této oblasti,“ uzavírá Monika Kopřivová

Jako první si bydlení v Prvokovi vyzkoušel Tomáš Černý, který se díky svým 200 naběhaným kilometrům v rámci charitativního běhu Teribear stal jasným vítězem mezi zaměstnanci Buřinky. Výhru si náležitě užil a své dvě noci v Prvokovi hodnotil slovy: „Předčilo to očekávání všemi směry. Dům se mi ani nechtělo opouštět.“ Na dotaz, zda v 3D tisku betonem vidí budoucnost, pohotově zareagoval: „Jsem živým svědkem, že 3D tisk betonem je již současnost.“

Více na www.burinka.cz

 

Text nevyjadřuje názor redakce