Podle každoročního Průzkumu analytiků Fidelity International, který se věnuje otázkám ESG v řadě průmyslových odvětví a napříč regiony, bude téměř čtvrtina (24 %) všech společností do konce tohoto desetiletí uhlíkově neutrální. Evropské společnosti jsou v této záležitosti výrazně napřed, přičemž analytici odhadují, že až 30 % z nich bude uhlíkově neutrální do roku 2030.

U asijských firem by alespoň jedna z pěti společností (23 %) v asijsko-pacifické oblasti měla za stejné časové období dosáhnout téhož milníku.

Graf 1: Téměř čtvrtina všech společností bude do konce tohoto desetiletí uhlíkově neutrální

Jaké procento z vašich společností očekáváte, že bude uhlíkově neutrální do roku 2030, 2040 a 2050 (rozsah 1,2 a 3)?“ Zdroj: Průzkum analytiků Fidelity 2021.

Fidelity 1

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship and Sustainable Investing pro Fidelity International komentuje: „Věříme, že klimatická změna je jednou z největších hrozeb pro společnost, obchoda dlouhodobou ziskovost společností i trhů. Proto od společností, do kterých investujeme, očekáváme úsilí a snahu řešit možné dopady klimatické změny na jejich podnikání.

Těší nás, když pozorujeme, že problematika udržitelnosti každoročně stoupá na důležitosti v agendách firem i napříč region. Značí to změnu uvažování, která byla zrychlena pandemií. Letos tak poprvé více než polovina (54 %) analytiků Fidelity uvádí, že většina jimi pokrývaných společností už pravidelně diskutuje o otázkách udržitelnosti. V roce 2020 to bylo 46 procent a v roce 2017 pouhých 13 procent.

Naše prognózy uhlíkové neutrality vycházejí ze současných plánů firem, proto očekáváme, že budou v nadcházejících letech revidovány dokonce výše, neboť předpisy ohledně ESG jsou neustále přísnější a je i jejich cílem přilákat další investory.“

Cíl Číny na uhlíkovou neutralitu do roku 2060 je vysoký, ale dosažitelný

25 procent analytiků Fidelity pokrývajících Čínu uvádí rostoucí důraz na ESG hodnocení u většiny jejich společností, a to v porovnání se zhruba 15 procenty v předchozích třech letech. To může být zábleskem „zcela nulového“ cíle Číny do roku 2060.

Graf 2: Zaměření na ESG hodnocení neustále roste napříč kontinenty

Zaznamenali jste v uplynulém roce mezi vašimi společnostmi rostoucí důraz na implementaci a komunikaci zásad ESG?“ Zdroj: Průzkum analytiků Fidelity 2021.

fidelity 2

Flora Wang, Director, Sustainable Investing, Assistant Portfolio Manager Fidelity International uvádí: „Očekává se, že emise uhlíku v Číně dosáhnou svého vrcholu kolem roku 2030, což znamená, že země má méně než 30 let na to, aby emise snížila z vrcholu na nulu. Pro srovnání, v Evropě dosáhly emise uhlíku svého vrcholu na počátku 90. let, ale při výrazně nižší intenzitě. Ačkoli se podle společností jedná o ambiciózní cíl, jsem přesvědčena, že se této výzvě dokážou postavit. Naše nedávná studie China Stewardship Report vskutku odráží trvalý pokrok napříč spektrem firem. Pro Čínu je v sázce mnoho, pokud si nebude všímat klimatických změn.“

Důvěra v rok 2021 je vysoká

Navzdory mnoha zemím, které kvůli pandemii stále čelí omezením, zjistil Průzkum analytiků Fidelity, že manažeři ze všech firmách jsou velmi optimističtí, co do vyhlídek svých společností v roce 2021. A to zejména díky nízkým úrokovým sazbám, negativním reálným výnosům a podpůrné fiskální politice. To signalizuje příznivé prostředí pro oživení globálního růstu nejen v roce 2021, ale i v dalších letech.

Graf 3: Důvěra v rok 2021 je vysoká

Jak byste popsal jistotu vedení vaší společnosti, že budou do své společnosti během příštích 12 měsíců investovat, ve srovnání s posledními 12 měsíci?“ Zdroj: Průzkum analytiků Fidelity 2021.

Fidelity 3

Terry Raven, Director, European Equities pro Fidelity International říká: „Tempo oživení se bude lišit napříč jednotlivými zeměmi a průmyslovými odvětvími v závislosti na zavedení očkování a potenciálním dopadu nových variant Covidu. Výhoda Číny v „první dovnitř, první ven“ z roku 2020 by se měla promítnout i do roku 2021. Evropa a USA by se měly postupně začít zotavovat, jakmile budou zavedeny vakcíny a ekonomiky se budou znovu otevírat. V druhé polovině roku je velký potenciál růstu. U odvětví, která pandemií utrpěla nejvíce, očekávám, že se zotaví velmi rychle, ale celkově budou velmi nejednotné výsledky.“

Každoroční Průzkum analytiků Fidelity International zkoumá názory interních analytiků po celém světě a agreguje informace podle přístupu odspoda nahoru na základě téměř 15 000 schůzek v jednotlivých společnostech za účelem odhalení klíčových trendů v podnikové sféře.

 

Text nevyjadřuje názor redakce