Na potravinářskou výrobu, stejně jako třeba chemický průmysl, má velký vliv i legislativa, která stanovuje podmínky, povinnosti nebo omezení. Potravinářství navíc řeší receptury, hlídání a trasování šarží, data spotřeby a další specifika, které jiná výroba nezná.

ERP systémy se neustále vyvíjí, aby naplňovaly jak zákonné povinnosti, tak vyhověly podnikům pro co nejproduktivnější a intuitivní práci se softwarem. Zároveň musí splňovat maximální usnadnění a zpřehlednění výrobních i souvisejících procesů v potravinářské výrobě. HELIOS Orange může být v těchto ohledech tou správnou volbou.

Vstupním bodem do výroby může být objednávka, poptávka, e-shop, EDI zpráva nebo třeba smlouva. Dávno už nedostačuje prostá evidence. Je třeba řešit rezervaci materiálu/surovin, kontrolu stavu zásob, případně vytvořit podklad pro nákup, ať už automaticky nebo jako informace pro oddělení nákupu. Z opačného pohledu je třeba sledovat stav vykrytí a požadované termíny. Ty jsou pro potravinářskou výrobu často důležitějším údajem než pro jiná odvětví. Nejen z důvodu dodržení smluvních dodávek, jejichž nedodržení obvykle podléhá sankcím, ale také z důvodu expirace / trvanlivosti výrobků, délce a způsobu skladování atp.

Potravinářská výroba pod dohledem informačního systému HELIOS Orange
Potravinářská výroba pod dohledem informačního systému HELIOS Orange
Foto: komerční článek

Termíny jsou důležité i ke správnému plánování výroby, priorit, výběru výrobních linek a zajištění vzájemné kooperace.
Neméně důležitá je i detailní, a zároveň jednoduchá, správa receptur, změnových řízení s historií či snadné kopírování existujících receptur do plánování nového výrobku.

Bez čeho se potravinářská výroba neobejde, je trasování, neboli přesné určení původu výrobku, což začíná už při nákupu, respektive příjmu vstupních surovin. Důvodem trasování je povinnost výrobce identifikovat konkrétní šarži, která může být potenciálním ohrožením spotřebitele, ať už z důvodu zjištěné závady/chyby ve výrobních postupech, pochybení dodavatele vstupní suroviny nebo třeba problémů při přepravě.
Systém řízení kvality (QMS) pak zajišťuje další oblasti související nejen s výrobou,
ale i samotným obchodním procesem. Nedílnou součástí jsou vztahy s partnery, reklamace, evidence neshod, řízení auditů, dokumentací a údržba strojů a zařízení.
Ke zvýšení efektivity výrobního procesu napomáhá HELIOS Orange kapacitním plánováním, které zajišťuje plynulost výroby a dodržování termínů. V průběhu výroby je zároveň striktně sledován tok surovin i polotovarů, stejně tak i odchylky od plánu.

Potravinářská výroba je náročný obor s velkou odpovědností vůči odběratelům i konečným spotřebitelům. Je tedy naprosto jednoznačné, že podniky musí zvládnout obrovskou množinu administrativních, výrobních a legislativních faktorů vstupních i výstupních, aby mohl dlouhodobě, správně a bezpečně fungovat.

Bezesporu toto vše je zejména o lidském managementu. Ovšem zásadní podporou všech procesů výroby potravinářského průmyslu je i správně zvolený informační systém, který zvládne nároky výroby komplexně. 

Potravinářská výroba pod dohledem informačního systému HELIOS Orange
Potravinářská výroba pod dohledem informačního systému HELIOS Orange
Foto: komerční článek

Při volbě vhodného ERP hraje důležitou roli i dodavatel systému, který navrhne řešení a implementuje do výrobního podniku systém s následnou IT podporou. Společnost PC HELP, a.s. má mnohaleté zkušenosti s implementacemi a udržováním systému HELIOS Orange. Je partnerem společnosti Asseco Solutions a.s. - výrobce ERP HELIOS.

 

Text nevyjadřuje názor redakce