Ani v době pandemie by se nemělo zapomínat na firemní vzdělávání, které slouží k rozvoji zaměstnanců a poskytuje byznysu konkurenční výhodu na trhu práce. Jak se navíc ukazuje, pokročilá on-line výuka má své výhody, a bezpochyby bude novým standardem i po návratu zaměstnanců do kanceláří.

Téměř polovina společností nabízí jako jeden z firemních benefitů i možnost rozšířit si znalosti pomocí některého z typů vzdělávání. Podle průzkumů agentury Skřivánek přitom až 93 % z dotázaných preferuje nabídku jazykových kurzů. Možnost vzdělávání s sebou mimo jiné přináší důležitý efekt, kterým je pocit vlastní seberealizace. Aktuálně pak přináší i zpestření všedních dnů.

Firmy nabízejí širokou škálu kurzů, které mohou zlepšovat komunikační dovednosti či znalost jazyků, navíc mnohé z nich umožňují čerpat tento druh benefitů během pracovní doby. V současné době pandemie jsou společnosti nuceny přejít na on-line podobu vzdělávání – a poslední rok jim ukázal, že je stejně kvalitní jako prezenční výuka. Díky neustálému pokroku si dnes i ty firmy, které se ještě loni na jaře distanční výuce bránily, pochvalují její časovou i místní flexibilitu.

Nejrůznější internetové platformy poskytují velmi kvalitní zázemí pro tento druh výuky. Běžná praxe je taková, že se skupinka maximálně šesti až osmi studentů v daný den a čas připojí na lekci a hodina tak probíhá ve zcela běžném režimu, jen s technologickými výhodami digitálního prostoru. Zvyšuje se personifikace kurzů a individuální přístup ke studentům. Nejen z tohoto důvodu zůstane distanční výuka bezpochyby součástí služeb jazykových agentur i po skončení bezpečnostních omezení.

Text nevyjadřuje názor redakce