Podle dat Českého statistického úřadu vynakládají nejpokročilejší země Evropské Unie na vývoj a výzkum ročně zhruba 3 % HDP. Přestože má Česko nemalý potenciál prorazit do světa s unikátními technologickými řešeními, dlouhodobě do vývoje a výzkumu neinvestuje více než 2 % HDP. Byť v celkovém žebříčku zemí patří České republice 24. místo v inovacích a ročně se zde patentuje přes 600 nových vynálezů, vládní podpora nadějných firem s kvalitními technologiemi pokulhává.

Příkladem českých vynálezů a technologií světového formátu může být například firma Prusa Research, která vyrábí populární 3D tiskárny, nebo Avast, lídr v oblasti kyberbezpečnosti. Čeští vědci také významným způsobem přispěli k vývoji jedné z hlavních technologií 21. století – nanotechnologii, jež se zabývá mikroskopickými částicemi vylepšujícími vlastnosti materiálů. Výzkumem a vývojem průmyslových řešení na bázi nanotechnologií se už více než pět let zabývá česká společnost AG Chemi Group.

Co je nanotechnologie a co nám umí nabídnout?

„Nanomateriály jsou částice, trubice, membrány a další materiály, které se měří v nanometrech. Když se podíváme na materiály na atomové úrovni, někdy zjistíme, že se chovají zcela jinak a mají úplně odlišné vlastnosti, než se mohlo na první pohled zdát. Použitím těchto znalostí dokážeme manipulovat s jinými materiály na nano úrovni a vytvářet tak super silné a nejmodernější materiály a řešení. Vývojem menších, lehčích, rychlejších a výkonnějších materiálů, konstrukčních částí a systémů nabízí nanotechnologie řešení mnoha současných problémů. Od nanotechnologie se rovněž očekává, že významně přispěje k řešení globálních a ekologických problémů tím, že ušetří zdroje a sníží množství odpadů a emisí,“ říká Jan Koudelka, obchodní ředitel společnosti AG Chemi Group, která v současnosti patentuje dvě své inovativní technologie nanostrukturování polymerů a také letos realizuje výzkumné nanocentrum v ČR, na něž AG Chemi Group již získala 17milionový grant od Evropské Unie. 

Víte, které technologie jsou hudbou 21. století?
Víte, které technologie jsou hudbou 21. století?
Foto: komerční sdělení

Důvěra veřejnosti i investorů je rozhodující pro rozvoj a úspěšné využívání nanotechnologií

Finanční sektor bude hrát klíčovou roli při přenosu technologických znalostí z výzkumných centů do průmyslu a na trhy. Pro vývoj nových produktů a procesů a také pro pronikání na nové trhy jsou zapotřebí značné investice, zejména v počáteční fázi. Tyto překážky může pomoci překonat užší spolupráce mezi finanční komunitou, veřejností a nanotechnologickými společnostmi.

To je zároveň příležitost pro vás – výstavbu zmíněného nanotechnologického centra a výrobních linek nanostrukturování polymerů se společnost AG Chemi Group s.r.o. rozhodla financovat i pomocí veřejně dostupných dluhopisů s ročním úrokem 6,8 %. Velkou výhodou je fakt, že úroky budou vypláceny každý měsíc. V kalkulačce na webových stránkách firmy lze spočítat, kolik investice vydělá a také výši měsíční splátky, kterou nakupující obdrží. 

Více podrobností o investici se dozvíte přímo na stránkách AG Chemi Group

 

Text nevyjadřuje názor redakce